1400 nya bostäder i Tyresö togs på ett bräde

Det händer mycket i Tyresö just nu. I tisdags klubbade politikerna 1.400 nya bostäder, en ny förskola, nytt torg, det omtalade kultur- och kunskapscentrat och ett nytt äldreboende.

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-04-30

Tyresö fortsätter växa. Bara under det senaste året ökade kommunens befolkning med 2,5 % eller över 1.100 personer, en av de största ökningarna i riket. Fredrik Saweståhl (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö har hela tiden varit tydlig med att Tyresö ska fortsätta ta ansvar för den lokala och regionala tillväxttakten och möta efterfrågan på såväl bostäder som platser i välfärden. Målet är att bygga drygt 3.500 nya bostäder inom de närmaste 7-8 åren och på flera håll i kommunen planeras just nu nya förskolor, skolor och äldreboenden. Tisdagens möte i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet var inget undantag. Då klubbades flera nya byggprojekt.

Över 200 nya bostäder och nytt äldreboende i Strand
Först togs beslut om att inleda planarbete för att möjliggöra bostäder och ett nytt äldreboende i Tyresö strand. Området som pekas ut ligger mellan Tvresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen. Det handlar om över 200 bostäder och äldreboendet beräknas kunna få en kapacitet på ungefär 60 platser.

Det stora utvecklingsområdet Norra Tyresö Centrum, med tusen nya bostäder och en massiv serviceutbyggnad i grön modern stadsmiljö, fanns också med som en punkt på dagordningen. Planuppdrag beslutades för etapp två, vilket innefattar det nya kultur- och kunskapscentrumet, ett nytt torg, en ny förskola och ytterligare hundra nya bostäder. Ännu fler nya bostäder i området kan eventuellt tillgängliggöras längre fram om vårdcentralen byggs på med en våning, något man ska titta vidare på.

Förutom utbildningslokaler är det tänkt att det så kallade multihuset, eller rättare sagt kultur- och utbildningscentrat, ska rymma utställningshall, nytt huvudbibliotek och möjligheter till bland annat fullmäktigesal något Vi i Tyresö tidigare berättat om. Det blir helt enkelt kommunens nya mötesplats. Det är hit Alliansen tänker sig att de studieförberedande gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen ska flytta för att öka attraktionskraften.

Tusen nya bostäder i Granängsringet-området
Som en följd av detta har kommunen också övergripande studerat gymnasieområdets och Wättingestråkets möjligheter och potential att utvecklas med nya bostäder, service, aktiviteter, omsorg och rekreation.

- Granängsringen-området kan kompletteras med upp mot tusen nya bostäder som sprids ut på yttersidan av ringen. I princip handlar det om ett område från torget runt till gymnasiet och med ytterligare bostadsbyggnadsmöjligheter bakom och bortom gymnasiet där bland annat större parkeringsytor kan utnyttjas. Det skulle vara ett välkommet tillskott av nya bostäder, säger Fredrik Saweståhl (M) som samtidigt betonar att de praktiska programmen ska vara kvar och att lokaler som blir lediga kommer tas tillvara på bästa sätt.

- De yrkesförberedande programmen blir kvar i upprustade och fina lokaler. Här finns dessutom möjligheter till att exempelvis ungdomsbostäder inryms i någon del och genom påbyggnad. Den befintliga idrottshallen spelar en viktig roll även för föreningslivet och ska bevaras. De lokaler som frigörs när de studieförberedande programmen lokaliseras till centrum kan användas både för företag och som skola då behoven av både företags- och skollokaler är stort. Detta är ett realistiskt och ekonomiskt rimligt förslag.

Som om inte detta vore nog utsågs på mötet också vinnare i den markanvisningstävling som utfärdats för nybyggnation på Kryddvägen och Basilikagränd, totalt hundra nya bostäder.
Publicerat 2015-04-30
Uppdaterat 2015-04-30Inga artiklar hittades
9 besöker oss just nu