Äldre Tyresöbor mer nöjda med äldreomsorgen än snittet

Äldre i Tyresö är mer nöjda än snittet i Stockholms län med äldreomsorgen. Detta enligt en enkätundersökning från Socialstyrelsen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-11-13

Det är i den årligt återkommande undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” som äldre i Tyresö och i hela landet åter har fått sätta betyg på hur väl verksamheter som hemtjänst och särskilt boende fungerar. I 2017 års undersökning deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten för Tyresö är mycket goda och ligger rejält över snittet för Stockholms län. I Tyresö svarade 84 procent att de är nöjda med särskilt boende och hela 91 procent att de är nöjda med hemtjänsten. I Stockholm var snittet 80 procent inom båda dessa verksamheter.

– Jätteroligt! Det här en bra bekräftelse på att vi gör rätt saker, utbrister Peter Freij (M), gruppledare i socialnämnden, när han får höra om resultaten och fortsätter:

– Bakom ligger duktiga medarbetare och ett kontinuerligt utvecklingsarbete som vi kommer fortsätta med i oförminskat tempo. Det går alltid att förfina och förbättra. Men först ska vi analysera detta vidare, säger han.Publicerat 2017-11-13
Uppdaterat 2017-11-13Tyresöborna mer nöjda med äldreomsorgen än länssnittet

Tyresös äldre är generellt mer nöjda med hur äldreomsorgen fungerar än genomsnittet i Stockholms län – och på vissa områden är skillnaden betydande. Samtidigt finns också utmaningar, det menar socialnämndens nytillträdde ordförande Dick Bengtson (M). – Maten är ett sådant område och det jobbar vi på att förbättra.

Nytt äldreboende ska drivas i kommunal regi

Under onsdagskvällen beslutade politikerna i socialnämnden att Björkbackens äldreboende ska läggas ner och att platserna ersätts på nya moderna boenden. Ett nytt äldreboende ska byggas i norra Tyresö centrum, även det i kommunal regi. Den rödgröna oppositionen var emot detta.

26 besöker oss just nu