Äldre Tyresöbor mer nöjda med äldreomsorgen än snittet

Äldre i Tyresö är mer nöjda än snittet i Stockholms län med äldreomsorgen. Detta enligt en enkätundersökning från Socialstyrelsen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-11-13

Det är i den årligt återkommande undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” som äldre i Tyresö och i hela landet åter har fått sätta betyg på hur väl verksamheter som hemtjänst och särskilt boende fungerar. I 2017 års undersökning deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor i särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten för Tyresö är mycket goda och ligger rejält över snittet för Stockholms län. I Tyresö svarade 84 procent att de är nöjda med särskilt boende och hela 91 procent att de är nöjda med hemtjänsten. I Stockholm var snittet 80 procent inom båda dessa verksamheter.

– Jätteroligt! Det här en bra bekräftelse på att vi gör rätt saker, utbrister Peter Freij (M), gruppledare i socialnämnden, när han får höra om resultaten och fortsätter:

– Bakom ligger duktiga medarbetare och ett kontinuerligt utvecklingsarbete som vi kommer fortsätta med i oförminskat tempo. Det går alltid att förfina och förbättra. Men först ska vi analysera detta vidare, säger han.
Publicerat 2017-11-13
Uppdaterat 2017-11-13Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Äldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

18 besöker oss just nu