Äldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-05-04

I dag fredag är det den Stora Pensionärsdagen och då det är valår har Tyresös pensionärsföreningar passat på att ställa krav på politiken för att bevaka sina intressen. Man skräder dock inte orden i sin kritik om tillståndet i Tyresö. Aktionsgruppen som är en sammanslutning av de tre föreningarna PRO, SPF och Tyresö Finskaförening har tryckt upp flygblad med rubriken ”Äldreomsorg snart i djup kris” och pekar på att det satsas betydligt mer på äldre i grannkommunerna Nacka, Haninge och Huddinge.

– Det är olyckligt att man använder ordet kris när man talar om äldreomsorgen i Tyresö. Vi kan naturligtvis bli ännu bättre, men generellt är medborgarna som utnyttjar den servicen väldigt nöjda, vilket framgår av de brukarundersökningar som vi genomför regelbundet, säger Dick Bengtson (M).

Och visst är det så. Bland annat fick äldreomsorgen i Tyresö ett högre betyg än länssnittet i Socialstyrelsens stora brukarenkät. Ett resultat de senaste årens storsatsning på demensvård förmodligen har bidragit till. Alla verksamheter inom äldreomsorgen har genomgått forskningsledande Silviahemmets unika demensutbildning och i början av året hölls en ceremoni på Tyresö slott där H.M. Drottning Silvia delade ut diplom till Tyresö kommun, som den första kommunen i landet att bli Silviacertifierad fullt ut.

Moderaterna har även sagt man vill ta krafttag för att måltiderna ska bli den höjdpunkt som de ska vara. Inspiration ska bland annat hämtas från skolmaten som fått ett rejält lyft på senare år och vunnit priser och fina utmärkelser. För detta har en gastronomisk chef anställts.

Men vad är det då som pensionärsföreningarna är missnöjda med? Vad är det för krav som ställs? Jo, man vill att en särskild äldre- och omsorgsnämnd inrättas för att få ett ökat fokus på äldrefrågorna, att platserna i äldreomsorgen byggs ut samt att det skapas fler träffpunkter för mer social gemenskap.

Dick Bengtson igen.

– För det första råder full enighet över partigränserna i Tyresö om att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd, vilket vi kommer ha från 1 januari 2019 då den nya nämndorganisationen är på plats. För det andra har vi länge planerat för fler platser i äldreomsorgen för att tillgodose de växande behoven och detta kommer vi se resultatet av de närmaste åren. Nya boenden öppnar i Fornudden, Tyresö centrum och Tyresö Strand. Medräknat Villa Basilika som öppnade i Östra Farmarstigen för några veckor sedan handlar det om totalt 140 nya platser. För det tredje har Alliansen gett kommundirektören i uppdrag att se till så att en ny mötesplats öppnar under 2018 i samarbete med föreningslivet och den ideella sektorn. Det blir ett bra komplement till den träffpunkt som finns i Trollbäcken.

LÄS MER: Alliansen: Nu blir det fler träffpunkter och aktiviteter för äldre

Samtidigt menar Bengtson att det redan i dag finns ett stort och rikt utbud av roliga, intressanta och hälsofrämjande aktiviteter för seniorer i Tyresö. Inte minst genom det breda föreningslivet, men också det som naturen erbjuder. I grunden tycker han att det måste vara individens ansvar att aktivera sig.

– Vi har beslutat att bli bättre på att löpande sammanställa och marknadsföra det breda utbudet av aktiviteter. Det underlättar för var och en att i högre grad ta ansvar för sin egen fritid, vilket jag tycker ska vara utgångspunkten.

Tyresö kommun har alltså redan fattat beslut om de krav som Aktionsgruppen påkallat och i radiointervjun som hölls med anledning av detta är tonläget inte alls lika uppskruvat som i flygbladet. Tvärtom säger Sylvia Ljungdahl gång på gång att det som görs är ”fantastiskt” och ”jättebra”. Men hon menar också att det inte skulle ha hänt något utan pensionärsföreningarnas kamp.

– Det är fantastiskt att vi får de här sakerna men när vi hade den här manifestationen för ett år sedan så skulle vi inte få någonting. Vi är jätteglada att politikerna har lyssnat på oss.

Manifestationen utgick från Forelltorget där ett antal hundra personer samlats. Man tågade sedan in i Tyresö Centrum där det hölls tal och spelades musik.Publicerat 2018-05-04
Uppdaterat 2018-07-13

FOTO: Robert Skölin17 besöker oss just nu