Alliansen initierar utredning för att säkerställa racketsporternas framtid i Tyresö

I Tyresö finns ett stort engagemang och intresse för racketsport. Samtidigt dras Tyresö Rackethall och utebanorna i Fårdala och Fornudden med underhållsbehov som i förlängningen skulle kunna bli dyra att åtgärda. För att säkerställa att Tyresö och Tyresöborna även i framtiden har en väl fungerande rackethall och tillgång till tennisbanor utomhus initierar Tyresö kommun en utredning om vilka alternativ som finns att tillgå och bästa väg framåt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-26

– Ägarförhållanden och det faktum att anläggningarna är utspridda på tre platser har genom åren lett till att det varit svårt att göra nödvändiga investeringar och utveckla verksamheten. Rackethallen är nu i behov av mer och mer insatser för att underhålla den och det finns risk för stora kostnader utan att verksamheten kan förbättras. Även utomhusbanorna med tillhörande klubbstuga i Fornudden är i dåligt skick. Det vill vi göra något åt och vi är öppna för olika lösningar som arbetas fram i nära dialog med tennisklubben, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Thomas Jacobsson, hallchef i Trollbäckens Tennisklubb, menar att standarden är viktig för att fortsätta kunna erbjuda en bra och attraktiv verksamhet till klubbens många medlemmar och aktiva.

– Tyresö Sportcenter är en av kommunens största idrottsanläggningar och Trollbäckens Tennisklubb (TTK) har sedan bildandet för snart 60 år sedan kontinuerligt arbetat för att erbjuda alla Tyresöbor anläggningar för racketsport i god standard. Att upprätthålla en verksamhet omfattande över 1 000 medlemmar där ca 8 000 Tyresöbor per år idrottar i anläggningarna är givetvis en utmaning för en förening som dessutom inte äger marken.

Utredningen kommer ske förutsättningslöst utifrån vad som är bäst för racketsporten men Fredrik Saweståhl vill ändå peka på några alternativ.

– Antingen skulle rackethallen kunna rustas upp eller så byggs en ny på annan plats i kommunen. Även utebanorna skulle kunna flyttas och samlas på en plats för att det ska bli enklare och billigare att underhålla och utveckla verksamheten. Om detta görs får man fundera på alternativ markanvändning, som byggande av bostäder. På marken i Bollmora kan ganska många bostäder byggas och i Fornudden kan det eftersom vi hela tiden vill värna om villaområdena endast bli aktuellt med några villor eller enstaka parhus. Men viktigast nu är att säkerställa att racketsporterna har en ljus framtid i Tyresö, fortsätter Saweståhl.

Thomas Jacobsson igen.

– Vi välkomnar verkligen initiativet från Alliansen att kommunen nu ser över hur racketsporternas framtid i Tyresö ska säkras. Om det samtidigt går att finna lösningar på den rådande bostadsbristen för inte minst unga är det ännu bättre.Publicerat 2018-03-26
Uppdaterat 2018-03-26Inga artiklar hittades
20 besöker oss just nu