Alliansen vill anlägga en hundrastgård

Alliansen har tidigare inte varit helt förtjust i idén att anlägga en hundrastgård. Men efter samtal med flera hundägare har kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) nu ändrat sig.

Av Robert Skölin
Publicerat 2014-10-22

Alliansens motstånd till en hundrastgård har tidigare bottnat i att man hellre velat göra andra prioriteringar och fokus har då legat på kärnverksamheter som förskola, skola och äldreomsorg. Det gäller även fortsättningsvis enligt Saweståhl men då Tyresö kommun har en mycket stabil ekonomi samtidigt som det finns en stor efterfrågan väljer man nu att tillmötesgå många hundägares önskemål. Trägen vinner alltså.

- Jag har lyssnat, lyssnat och lyssnat, säger han och fortsätter:

- Om hundrastgården sköts och underhålls på rätt sätt och att vi tillsammans kan hålla nere kostnaderna för skattebetalarna, ja då är jag övertygad om att en inhägnad och trygg rastplats där hunden kan springa lös och leka kommer bli ett mycket positivt inslag i vår utemiljö.

Nära Alby kan vara ett alternativ
På dagens möte i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav man på Saweståhls initiativ kommunens tjänstemän i uppdrag att undersöka var en hundrastgård skulle kunna ligga, hur den i så fall ska drivas, samt en tidsplan för detta. Saweståhl tänker sig själv ett samarbete kring driften med till exempel aktörer inom daglig verksamhet eller brukshundsklubben.

- En lämplig placering för en hundrastgård skulle kunna vara någonstans i området från Barnsjön förbi Prästängen till Alby-området. Platser som är lätta att nå för många Tyresöbor.

I fjol antog Tyresö kommun en ny ordningsstadga som innebär att man på ett antal utpekade platser tillåts ha hunden lös. Detta från ett läge då det praktiskt taget var koppeltvång i hela kommunen. Nu går man alltså vidare med att ytterligare underlätta tillvaron för både hundägare och hundar.
Publicerat 2014-10-22
Uppdaterat 2016-05-18Nu byggs både hundrastgård och hundhinderbana

Många hundägare i Tyresö har under en längre tid suktat efter en rastgård där hundar kan springa lösa utan att störa någon. Närmsta rastgård finns i dag i Vendelsö, Haninge. Men nu skrider Tyresö kommun till verket och anlägger både en rastgård och en hinderbana.

13 besöker oss just nu