Alliansen vill begränsa användning av fyrverkerier i Tyresö

Alliansen vill att användandet av fyrverkerier begränsas i Tyresö. På gårdagens kommunstyrelse la man fram ett uppdrag till kommundirektören om en översyn om hur det ska gå till och se ut.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-01-10

”Fyrverkerier kan vara vackra och praktfulla, men de kan också vara obehagliga, skrämmande och rena miljöboven. Alliansen tar nu initiativ till en översyn som syftar till att begränsa användningen av pyroteknik i Tyresö.”, så skriver de fyra allianspartierna M, L, C och KD i ett pressmeddelande.

– Djur som skräms, kemikalier som sprids, för att inte tala om risken för personskador. Det finns många goda anledningar till att vi nu ser över hur fyrverkerier får användas i Tyresö. Tyresö ska vara en säker, trygg och miljösmart kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Skärpning men inget totalförbud
Saweståhl förklarar för Vi i Tyresö att kommuner kan begränsa användandet av pyroteknik i de lokala ordningsföreskrifterna och att de nuvarande reglerna i Tyresö är väldigt generösa i förhållande till andra kommuner. I Tyresö finns bara förbehåll vid kommundelscentrumen och intill äldreboenden, annars är det fritt fram så länge man håller sig inom lagens ramar (ordningslagen). Saweståhl säger också att det här är något man tänkt på en tid och att övertygelsen växt.

– I samband med det gångna nyårsfirandet var det många som hörde av sig till kommunen. Därför känner vi också ett starkt stöd från Tyresöborna i frågan. Det är dock inte tal om något totalförbud, det varken får eller vill vi införa. Men det är viktigt att skärpa upp reglerna och tydligare begränsa användandet. Även framåt ska man kunna använda fyrverkerier vid vissa tillfällen.

Hur de nya reglerna skulle kunna se ut i Tyresö återstår att se. Begränsningar som införts i andra kommuner är att pyroteknik endast tillåts vissa dagar och tider på året, samt att det inte får ske i eller intill bostadsområden, kyrkogårdar och grupp- och servicebostäder, för att nämna några exempel.Publicerat 2018-01-10
Uppdaterat 2018-01-10

Är det rätt att begränsa användandet av fyrverkerier?
13 besöker oss just nu