Alliansen vill ta fram integrationsstrategi

Alliansen vill ta fram en strategi för att underlätta integrationen för människor som kommer till Sverige och Tyresö från andra länder. För ökad tillväxt och fler arbetstillfällen ska också det lokala näringslivet ges bättre förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bland annat genom centrum- och bostadsutveckling men också översyn av företagsområden och framtagande av strategi för stärkt besöksnäring.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-06-07

– Tyresö tillhör toppskiktet när det gäller att få utrikes födda i jobb och egen försörjning. Det beror bland annat på att vi var tidigt ute med att kunna erbjuda SFI-undervisning varvat med praktik. Men konflikter och katastrofer i vår omvärld har inneburit ett ökat mottagningstryck och delvis nya utmaningar. Vi ser därför ett behov av att utveckla samspelet mellan kommunen och olika aktörer för att ge dem som kommer hit bästa möjliga start. Det kan handla om kontakt med bomarknaden för att ordna fram fler bostäder, det lokala näringslivet för nya vägar till jobb eller civilsamhället för fler sätt att mötas och överbrygga kulturella skillnader, säger Anna Steele (L), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

– Vi fortsätter även att utveckla vår samverkan med arbetsintegrerande sociala företag för att fler människor ska kunna komma tillbaka till, eller bli delaktiga i, samhälle och arbetsliv, säger hon.

Bättre möjligheter att driva företag
För att bidra till tillväxt och fler jobb vill Alliansen också göra en översyn av Tyresös företagsområden.

– Genom effektiviseringar kan fler arbetsplatser rymmas, fler företag etablera sig eller tillåtas expandera, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och fortsätter;

– Utvecklingen av centrala Tyresö med tusentals nya bostäder i Norra Tyresö Centrum och Wättingeområdet kommer även det medföra nya etableringar och affärsmöjligheter för det lokala näringslivet.

Turismstrategi
Alliansen har tidigare berättat att man vill ta fram en strategi för stärkt turism och besöksnäring, det går man nu vidare med.

– Vi tar fram en turismstrategi för att stärka Tyresös attraktivitet som besöksmål, något som ytterligare kan öka antalet arbetstillfällen. För Alliansen är det viktigt att det finns gynnsamma förutsättningar att vara företagare och att jobba i Tyresö. Det är så vi skapar välfärd, säger Fredrik Saweståhl.
Publicerat 2016-06-07
Uppdaterat 2016-06-07Näringslivsdag hölls för sjunde året – här är alla vinnare

I fredags var det dags för den traditionella Näringslivsdagen i Tyresö. Dagen som är ett samarbete mellan Företagarna och Tyresö kommun ordnades för sjunde gången. Som tidigare hölls en välbesökt Näringslivsmässa i Tyresö Centrum. Dagen avrundades med en Näringslivsgala på Tyresö Slott. Priser delades ut till Årets Företagare, Årets Butik och Årets Nyföretagare.

18 besöker oss just nu