Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar i Tyresö – men minskar i länet

Arbetslösheten bland utlandsfödda låg i januari på 12,4 procent i Tyresö, motsvarande 549 personer. Det är 1,8 procentenheter högre än motsvarande period förra året.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-12

I förhållande till tidigare siffror och mot bakgrund av en positiv utveckling i Stockholms län är 12,4 procent en ovanligt hög och svag notering. Sedan 2008 har arbetslösheten i Tyresö kommun bland utlandsfödda i snitt legat 4,5 procentenheter under länet – nu är skillnaden bara 0,4 procentenheter.

I hela Stockholms län minskade arbetslösheten bland utlandsfödda med 1,7 procentenheter till 12,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Södertälje har just nu den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Stockholms län (18,4 procent), medan Solna har den lägsta (8,2 procent).Publicerat 2019-02-12
Uppdaterat 2019-02-12

Källa: Arbetsförmedlingen/Newsworthy

FOTO: iStockphotoNästan var fjärde Tyresöbo har utländsk bakgrund

Andelen Tyresöbor med utländsk bakgrund ökar stadigt. I färsk statistik från SCB framgår att 22,5 procent, alltså nästan var fjärde kommuninvånare, antingen är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar. Siffran är dock lägre än rikets genomsnitt.

14 besöker oss just nu