Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar i Tyresö – men minskar i länet

Arbetslösheten bland utlandsfödda låg i januari på 12,4 procent i Tyresö, motsvarande 549 personer. Det är 1,8 procentenheter högre än motsvarande period förra året.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-12

I förhållande till tidigare siffror och mot bakgrund av en positiv utveckling i Stockholms län är 12,4 procent en ovanligt hög och svag notering. Sedan 2008 har arbetslösheten i Tyresö kommun bland utlandsfödda i snitt legat 4,5 procentenheter under länet – nu är skillnaden bara 0,4 procentenheter.

I hela Stockholms län minskade arbetslösheten bland utlandsfödda med 1,7 procentenheter till 12,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Södertälje har just nu den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Stockholms län (18,4 procent), medan Solna har den lägsta (8,2 procent).Publicerat 2019-02-12
Uppdaterat 2019-02-12

Källa: Arbetsförmedlingen/Newsworthy

FOTO: iStockphoto28 besöker oss just nu