Avsevärt bättre situation inom Tyresös socialtjänst efter satsning på socialsekreterare

För två år sedan slutade varannan anställd på socialtjänstens barn- och ungdomsenheten i Tyresö. Med riktade satsningar har kommunen gjort arbetssituationen bättre och fått ner personalomsättningen kraftigt. Om detta rapporterar Sveriges Radio.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-09-26

Hög arbetsbelastning och vantrivsel. För några år sedan fungerade inte socialtjänsten i Tyresö så som den ska.

Socialsekreterare sa upp sig i en strid ström och ärenden staplades på hög. Under 2016 slutade hela 60 procent av personalen på barn- och ungdomsenheten. Följden blev att politikerna fick ta över flera av utredningarna. Men det var då.

Nu är personalomstättningen nere i 10 procent och arbetet har kommit i fas.

– Vi har blivit bättre på att ta hand om socialsekreterarna, säger Anna-Lena Engstedt, chef för individ- och familjeomsorgen i Tyresö till Sveriges Radio och nämner några satsningar som gjorts;

– Vi har satt in fler gruppledare så att man har nära till en chef som kan stötta en och sen har vi satsat på ett introduktionsprogram där man följs upp under första anställningsåret.

Enligt Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har arbetsförhållandena generellt förbättrats i kommunerna. Det har också blivit lättare att få tag i socialsekreterare.Publicerat 2018-09-26
Uppdaterat 2018-09-26Underskottet ökar i socialnämnden - nu tas krafttag

Socialnämndens prognos för året pekar mot ett underskott på drygt 33 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än tidigare bedömningar. Nu ska krafttag tas för att komma till rätta med situationen. – Det här duger inte. Vi ska gå till botten med varför det ser ut som det gör och kommer att vända på varje krona, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

13 besöker oss just nu