Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-26

Förskolan har precis som tidigare år mycket hög nöjdhet. Hela 99 procent säger att deras barn verkar trivas och 92 procent skulle kunna rekommendera sitt barns förskola till någon annan. För fritidshemmens verksamhet visar enkäten totalt en förbättring i nöjdhet på cirka sex procentenheter. Ökningen gäller främst förskoleklassen.

LÄS MER: Historiskt små barngrupper i Tyresö

– Detta är oerhört glädjande. Vi kan se att den satsning på kompetenshöjning av fritidshemmens personal som vi inledde i höstas har börjat ge effekt. Fritidshemmen har jobbat väldigt mycket med att skapa struktur i planering och organisation. Vi kommer fortsätta med det arbetet, och just i dagarna har projektgruppen tagit fram en handlingsplan för nästa år, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

LÄS MER: Markant förbättring av skolresultaten

Inom skolan håller resultaten fortsatt hög nivå, drygt 9 av 10 elever och föräldrar är nöjda. Men en nedgång har ändå kunnat skönjas de senaste två åren. Något man nu ska titta närmare på.

– Det är en försämring, speciellt för årskurs 2 där resultaten för nöjdhet har sjunkit med 10 procentenheter på två år, och det behöver vi definitivt analysera djupare. Resultaten visar också att skolorna behöver arbeta än mer fokuserat med trygghet och arbetsro.Publicerat 2018-06-26
Uppdaterat 2018-06-26Ordningsomdömen i skolan kan vara på G – välkomnas av oppositionsrådet

Skriftliga omdömen i ordning kan snart bli verklighet för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet. I riksdagen finns en majoritet för det borgerliga förslaget som inte oväntat välkomnas av oppositionsrådet i Tyresö Anki Svensson (M). – Det är viktigt att föräldrarna får en indikation på hur deras barn sköter sig i skolan, säger hon i en kommentar till Vi i Tyresö.

Fem av sex Tyresöungdomar väljer bort Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har det tufft, eller till och med mycket tufft. Elevantalet har mer än halverats sedan glansdagarna och programutbudet fortsätter att minska i takt med det allt lägre söktrycket. En ond spiral som är svår att bryta. Vi i Tyresö har tagit del av en unik kartläggning över skolans kräftgång.

M och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

13 besöker oss just nu