Befolkningen fortsätter att öka i Tyresö

Under 2015 fortsatte Tyresö att växa men i något långsammare takt än 2014. Det visar färska siffror från SCB som också slår fast att ökningen i riket är den största någonsin.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-02-22

Tyresö har de senaste åren varit en av de kommuner både i Stockholms län och i landet som helhet som växt snabbast. 2014 var tillväxten rekordhöga 2,5 procent, eller 1.109 personer. Något som få kommuner då kunde matcha. Förra året var det dock något mindre. 787 personer ökade kommunens storlek med, det blir 1,7 procent. Inte heller det är en låg siffra men hela Sverige upplevde en befolkningsboom under 2015 så i den bemärkelsen sticker Tyresö inte ut, åtminstone inte som kommun i Stockholms län. Landets befolkning ökade med 103.662 personer. Vid årets slut uppgick befolkningsmängden till 9.851.017 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år och motsvarar drygt 1,1 procent. I Stockholms län var samma siffra 1,5 procent, med Sundbyberg som överlägsen etta på 4,6 procent.

Tyresös befolkning uppgick vid utgången av 2015 till 46.177 personer. Det är fjortonde mest i Stockholms län efter att Lidingö under de sista sex månaderna återtog trettondeplatsen med 46.302.

- Det är oerhört glädjande att vi fortsätter vara en attraktiv kommun som människor vill bo och arbeta i. Vi har sett de här signalerna tidigare, bland annat i enkäter som pekar på att 99 % av Tyresöborna kan rekommendera sin kommun till andra. Det är helt unikt, mest i Sverige, och det två år i rad dessutom. Den kommunala servicen anses härtill vara den åttonde bästa i landet och den bästa i Stockholmsregionen. Vi har låg arbetslöshet, ett rikt föreningsliv, trygga bostadskvarter och vacker natur. Jag tror att detta tillsammans med att vi möjliggör nya boenden och på allvar tar ansvar för bostadsbristen lockar många. Tyresö är inte längre bara en skärgårdskommun, vi är också en framtidskommun, har Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, tidigare sagt i en kommentar.
Publicerat 2016-02-22
Uppdaterat 2016-02-22Tyresö fortsätter att växa

Under de senaste sex månaderna har Tyresös befolkning växt med nära 600 personer, motsvarande 1,3 %. Tyresö befäster därmed sin plats i tillväxttoppen, såväl i länet som i landet.

13 besöker oss just nu