Behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska

Antalet hushåll i Tyresö som uppbär försörjningsstöd är just nu rekordlågt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-03-08

Sedan 2010 har behovet av ekonomiskt bistånd sjunkit i Tyresö. Tack vare framgångsrik samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har många av de Tyresöbor som varit beroende av ekonomiskt bistånd kunnat komma i egen försörjning. Resursrådet, Ung i Tyresö och En väg in är några av de samarbeten över myndighetsgränser som hjälper dem som antingen hamnat mellan stolarna eller har stått utanför arbetslivet under en längre tid. För första gången på mycket länge var det i februari färre än 200 hushåll (197 st.) som levde på ekonomist bistånd.Publicerat 2016-03-08
Uppdaterat 2016-03-11Tysklinds årets företag i Tyresö

I fredags hölls den årliga näringslivsdagen i Tyresö med en efterföljande galamiddag på Tyresö Slott. Under dagen var det både företagsmässa och rekryteringsmässa inne i Tyresö Centrum. Det bjöds på en inspirerande föresläsning av Paolo Roberto och flera priser delades ut till olika Tyresö-företag som ligger i framkant.

Alliansen vill ta fram integrationsstrategi

Alliansen vill ta fram en strategi för att underlätta integrationen för människor som kommer till Sverige och Tyresö från andra länder. För ökad tillväxt och fler arbetstillfällen ska också det lokala näringslivet ges bättre förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bland annat genom centrum- och bostadsutveckling men också översyn av företagsområden och framtagande av strategi för stärkt besöksnäring.

15 besöker oss just nu