Behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska

Antalet hushåll i Tyresö som uppbär försörjningsstöd är just nu rekordlågt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-03-08

Sedan 2010 har behovet av ekonomiskt bistånd sjunkit i Tyresö. Tack vare framgångsrik samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har många av de Tyresöbor som varit beroende av ekonomiskt bistånd kunnat komma i egen försörjning. Resursrådet, Ung i Tyresö och En väg in är några av de samarbeten över myndighetsgränser som hjälper dem som antingen hamnat mellan stolarna eller har stått utanför arbetslivet under en längre tid. För första gången på mycket länge var det i februari färre än 200 hushåll (197 st.) som levde på ekonomist bistånd.
Publicerat 2016-03-08
Uppdaterat 2016-03-1119 besöker oss just nu