6 mars 2021

OPINION

Bergkuist (M): ”Vänsterstyret vill ta död på bilåkandet i Tyresö”

Moderaten Fredrik Bergkuist, ledamot i bland annat kommunfullmäktige och hållbarhetsutskottet, slår i en insändare vakt om alla trafikslag framkomlighet i Tyresö, något han menar att den politiska ledningen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna inte gör. De vill ta död på bilåkandet, skriver han.
image
Foto: Kollage
Redaktionen
  • Publicerat: 2020-11-01

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

En viktig fråga under kommande mandatperiod blir hur trafiknätet ska utvecklas. För oss moderater är huvudfrågan hur man skapar en hållbar kommun och samtidigt erbjuder god tillgänglighet oavsett trafikslag. Medan Tyresös nya vänsterstyre bara har en sak i kikaren – ta död på bilåkandet.

Det blev extra tydligt när en uppdaterad cykelplan nyligen antogs. Ambitionsnivån i denna är hög. Men det i sig är inget vi har problem med. Tvärtom är vi positiva till ökat cyklande och ett mer cykelvänligt samhälle. Däremot vänder vi oss kraftigt mot tillvägagångssättet.

I planen identifieras tre vägsträckor som kommunen vill anlägga cykelbana längs med: Bränneribacken, Töresjövägen och Krusbodavägen. Här saknas dock faktamässighet och rediga underlag. Till exempel har ingen analys gjorts för att säkerställa att investeringarna är ekonomiskt försvara. Det saknas också framkomlighetsutredningar för att förstå hur fler och bredare cykelbanor kommer att påverka andra trafikslag, i synnerhet bilen.

Vi påpekade detta tidigt och begärde återremiss för att söka svar – men det avslogs.

Det är djupt beklagligt. Besluten kan få mycket stor inverkan på framkomligheten i Tyresös gaturum. Bland annat kan vi stå inför en situation där exempelvis Bränneribacken helt riskerar att stängas av för fordonstrafik. Det går också att starkt ifrågasätta om de sex miljoner kronor som varje år avsätts för att genomföra planen verkligen används optimalt.

Att varje skattekrona används rätt är alltid angeläget. Men särskilt då kommunens ekonomi redan är hårt ansträngd. Vid årsskiftet höjdes skatten med 45 öre, motsvarande tusentals kronor för en vanlig familj. Och så sent som för en och en halv månad sedan kom en prognos om att kommunen redan ligger närmare 20 miljoner kronor minus för helåret.

Det fordrar till eftertanke.

Varken miljön eller kommunens ekonomi kommer att tacka oss bara för att vi bygger cykelbanor – det ska byggas där det finns ett behov.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information