16 januari 2021

NYHETER

Beviljade bygglov september och oktober

Vi i Tyresö publicera bygglov och ändringslov som en service för läsarna och göra det lättare att hålla sig informerade om vad som byggs och var i kommunen. Denna information är offentlig handling på Tyresö kommun.
image
| Arkivbild
Redaktionen
  • Publicerat: 2020-11-25

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-25

Beviljade bygglov under september och oktober månad 2020.

Antennvägen 5, utvändig ändring av industribyggnad
Apelvägen 11 nybyggnad av komplementbyggnad
Basilikagränd, Bygglov för par- rad- och kedjehus
Berghöjdsvägen 40 nybyggnad av komplementbyggnad
Björnstigen 1, installation av eldstad
Bollmoravägen 12, utvändig ändring av flerbostadshus
Bollmoravägen 121, marklov för schaktning/fyllning av tomtmark/allmän
Brakmarsvägen 7, tillbyggnad samt rivning av del av enbostadshus och fasadändring
Breviksvägen 113, installation av eldstad
Brinkvägen 5, installation av eldstad
Brobänksvägen 5 nybyggnad av komplementbyggnad samt anslutning av fastighet till kommunalt vatten och avlopp
Centralvägen 12 tillbyggnad av enbostadshus
Centralvägen 20A, installation av eldstad
Dyviksvägen 54, nybyggnad av komplementbostadshus
Dyviksvägen 8, nybyggnad av komplementbyggnad
Energivägen 6, tillbyggnad av industribyggnad
Fasanvägen 13B, nybyggnad av komplementbyggnad
Fasanvägen 28, nybyggnad av komplementbyggnad
Fatbursbacken 4, nybyggnad av komplementbyggnad
Forellvägen 43, nybyggnad av komplementbyggnad
Granitvägen 40-42, bygglov för tillfälliga parkeringsplatser, t.o.m. 2022-04-30 samt startbesked
Granvägen 14A, nybyggnad av enbostadshus
Granängsringen 41, ändrad användning av lokal (6 lägenheter)
Gärdsmygvägen 17, nybyggnad av enbostadshus och murar
Husarvägen 30, tillbyggnad av enbostadshus
Högalidsvägen 9 A tillbyggnad av enbostadshus
Klubbgärdesvägen 17, nybyggnad av komplementbyggnad
Klövervägen 19, installation av stoltrapphiss
Kyndelgränd 5, utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong)
Lindalsvägen 1, nybyggnad och tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring och rivning samt uppsättande av skyltar
Lummergången 40, installation av eldstad
Lökholmen 2 tillbyggnad av fritidshus
Lövskogsvägen 32, installation av eldstad
Lövskogsvägen 34, installation av eldstad
Lövskogsvägen 38, installation av eldstad
Lövskogsvägen 40, tillbyggnad av kedjehus
Marknadsgränd 24, utvändig ändring av centrumbyggnad och uppsättande av skyltar
Marsvägen 22, tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus
Musserongången 20, installation av eldstad
Myggdalsvägen 14, utvändig ändring av flerbostadshus
Myggdalsvägen 46 bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Myggdalsvägen 94 bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus
Myggvägen 3 tillbyggnad av enbostadshus
Noretvägen 62, tillbyggnad av fritidshus
Nytorpsvägen 32, tillbyggnad av skola
Nötskrikevägen 18, tillbyggnad av enbostadshus
Ormvägen 8, startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad
Regnbågsgatan 8, nybyggnad av vård- och omsorgsboende (92 lägenheter och 3 lokaler)
Renlavsgången 101, utvändig ändring av enbostadshus och installation av eldstad
Renlavsgången218, installation av stoltrapphiss
Rubingången 13, tillbyggnad av radhus
Rödingevägen 5, tillbyggnad av radhus
Scheffers gränd 19, installation av eldstad
Siklöjevägen 27, tillbyggnad av idrottshall
Sikvägen 30, utvändig ändring av flerbostadshus
Sikvägen 53, utvändig ändring av flerbostadshus
Siriusvägen 15A, tillbyggnad av enbostadshus
Skördevägen 36, installation av eldstad
Slåttervägen 115, utvändig ändring av enbostadshus
Sofiebergsvägen 30, installation av eldstad
Solbergavägen 18, nybyggnad av enbostadshus och ombyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov för del av komplementbyggnad
Strandallén 59 nybyggnad av komplementbyggnad
Strandvägen 22, nybyggnad av tvåbostadshus med två bostadslägenheter, stödmurar och markförändringar
Strandvägen 38 rivningslov för rivning av komplementbyggnad
Strandvägen 83A nybyggnad av komplementbyggnad
Strandvägen 97A, utvändig ändring av enbostadshus och komplementbyggnad
Strömfallsvägen 10, utvändig ändring av industribyggnad
Stubbvretsvägen 5A, tillbyggnad av enbostadshus
Svartbäcksvägen 6 tillbyggnad av komplementbyggnad
Tegvägen 7, nybyggnad av vattenkiosk
Trollbäcksvägen 43A, installation av eldstad
Törnes väg 1B bygglov för tillbyggnad av radhus
Uddbyvägen 32, utvändig ändring av enbostadshus samt inredning av ytterligare bostad
Ugglevägen 21, tillbyggnad av fritidshus
Vallvägen 76, nybyggnad av komplementbyggnad
Videbacken 10 nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt marklov
Videvägen 27A, nybyggnad av komplementbostadshus
Videvägen 76, ändrad användning av restaurang till barnavårdcentral
Älmoravägen 62, nybyggnad av komplementbyggnad


Ordförklaring

Fasadförändring, ändringar av en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra färgen, byta panel på fasaden, på ett flerbostadshus handlar detta ofta om inglasning av en balkong.

Komplementbyggnad, handlar ofta om ett garage, en carport, ett förråd eller gäststuga. En komplementbyggnad ska alltid vara ett komplement till bostaden.

Stoppa Smittspridningen

Hör Anna Eljenmyr, specialistsjuksköterska, om arbetet mitt i pandemin.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information