Björkbacken i fokus för äldredebatt

Det blev en hel del fokus på Björkbacken när PRO, SPF och Finska föreningen i tisdags bjöd in till politisk debatt i Kvarnhjulet.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-05-16

Hur ska det vara att bo i Tyresö när man blir äldre? Kan man lita på att få den omsorg man behöver, vem ska stå för omsorgen och hur ska man undvika att bli ensam och behålla ett socialt liv även när orken tryter? 

Ja, det var några av frågorna som diskuterades när de tre pensionärsföreningarna bjöd in till debatt i Kvarnhjulet på tisdagskvällen.

Ett 70-tal personer i pensionsåldern hade kommit för att lyssna på – men också grilla – de politiker som fanns på plats. En representant från varje parti i kommunfullmäktige, så såg förutsättningarna ut.

I stora drag rådde politisk enighet och stämningen var relativt uppsluppen vid podiet där politikerna satt. Alla var överens om att frågorna om ett gott liv på ålderns höst behöver belysas mer. En märkbar skillnad fanns egentligen bara i en fråga, närmare bestämt den om hur tillgången på platser ska säkras. I fokus för detta stod inte minst Björkbackens framtid.

Björkbacken krymper
Enligt det nya styret – Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet – är målet med Björkbacken någon form av helhetslösning. Man vill renovera till godkänd och modern standard, skapa fler senior- och trygghetsbostäder men också träffpunkter. För detta har man fått förlängt anstånd fram till januari 2022, något Vi i Tyresö tidigare har kunnat berätta om.

Men exakt vad som kommer ske är inte klart utan ska utredas och i det arbetet har ett inriktningsbeslut fattats om att platsantalet ska reduceras till 40. Det är långt färre än i dag men också än de 76 platser som planeras i Forellen i Norra Tyresö Centrum. Ett projekt som Alliansen tog initiativ till under förra mandatperioden och som i synnerhet Moderaterna kämpat för sedan dess, men som blivit försenat.

Flera i publiken ansåg att Socialdemokraterna sviker sitt vallöfte genom att så kraftigt skära ner platserna på Björkbacken och framhöll farhågor att kommunen kanske inte kommer kunna tillgodose det växande platsbehovet, eller ens det som finns i dag, till följd av alla förseningar. Både av det nya boendet som ska byggas i Fornudden och nämnda Forellen. Hur evakueringen kommer att se ut och hur de äldre ska klara sig under tiden fanns det också oro kring.

Tony Thorén (L) och Susann Ronström (S), ordförande respektive förste vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, gjorde sitt bästa för att lugna och underströk att Forellen ska byggas. Däremot kunde de inte säga när.

– Bygget kommer att komma i gång men är fördröjt. Ännu har Hemsö (blivande fastighetsägaren, reds. anm.) inte gjort klart med någon entreprenör, sade Tony Thorén.M: ”Kan inte slakta egenregi”
Till skillnad från de styrande vill de borgerliga partierna att Forellen ska drivas i kommunal regi.

– Vi kan inte slakta hela äldreomsorgen i egen regi. Men det är det som är på väg att hända nu, sade Moderaternas Peter Freij (M), andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Freij betonade att en risk med detta är att platser kan säljas till andra kommuner som bjuder högre.

– Vi är självklart positiva till fristående aktörer men Tyresö måste ha en tillräcklig bas som vi förfogar över själva.Fick medhåll från V
Även Vänsterpartiets Inger Gemicioglu instämde i att 40 platser i kommunal regi är otillräckligt.

– Det är alldeles för lite. Därför kommer vi också förespråka att Forellen ska drivas av kommunen om det ännu finns möjlighet att påverka det, vilket jag förstår att det gör, sade hon och gjorde sedan ett påpekande som drog ner applåder – men också många skratt.

– På något sätt har höger och vänster hamnat på samma sida.

Gällande Forellen var Peter Freij tydlig med ytterligare en sak. Med Moderaterna hade arbetet redan varit i full gång.

– Om vi hade vunnit valet hade det stått byggkranar där nu. Det kan jag garantera för det fanns ett handslag om att bygga boendet med en kommunal hyresgäst. Nu kan ingen säga om eller när bygget kan starta. Trots att vi alla är överens att boendet behövs. Det är djupt beklagligt.Publicerat 2019-05-16
Uppdaterat 2019-05-17

FOTO: Mikael OnegårdSkölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

9 besöker oss just nu