21 juni 2021

NYHETER

Blomsterlandet vill etablera sig i Tyresö

Blomsterlandet som driver ett 50-tal butiker från Malmö i syd till Luleå i norr vill nu etablera sig i Tyresö.
image
Foto: Blomsterlandet bild från Kungsbacka butik
Redaktionen
  • Publicerat: 2018-04-03

  • |
  • Uppdaterat: 2021-01-30

Denna artikel är publicerad 2018 och kan därför vara inaktuell!


[ANNONS]

Blomsterlandet Sverige AB har till Tyresö kommun lämnat förslag på en etablering om drygt 6500 kvm, inklusive parkeringar, vid Bollmoravägen/Lindalsvägen. Platsen ligger nära kommungränsen mot Stockholm och angränsar även mot Södra Lindalens industri- och verksamhetsområde samt annan handel, exempelvis Bygma men också Lidl. I dag finns en återvinningsstation på platsen som kommer att behöva flyttas ett 60-tal meter längs vägen, om förslaget blir verklighet.

Kommunen positiv
På Tyresö kommun har förslaget från Blomsterlandet tagits varmt emot. Man gör bedömningen att marken lämpar sig väl för att bygga ut den kommersiella servicen och ger därför ett positivt planbesked. Det innebär att ett arbete med att ta fram förslag till ny detaljplan kan starta. Om allt går som det ska bör ett antagande kunna ske om drygt två år.

–  Det är alltid lika roligt när nya företag och verksamheter hör av sig och vill etablera sig i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och pekar på hur det ger ett bättre utbud av varor och tjänster samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen.

Han fortsätter med att kommentera det strategiska läget;
–  Området är en entré till Tyresö och utgörs och omgärdas i dag till största del av mark för industri och handel. Kollektivtrafikförsörjningen är god och det finns bra med ytor att exploatera och utveckla. En etablering från Blomsterlandet stämmer på så sätt väl överens med översiktsplanen. Det handlar om breddning av kommersiell service, möjliggöra fler arbetsplatser och hur vi kan skapa mer långsiktigt hållbara transporter.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information