25 januari 2021

NYHETER

Brottsanmälningarna minskar i Tyresö

Antalet anmälda brott sjunker i Tyresö. Mellan augusti i fjol och samma tid i år var det 13 procent färre anmälningar jämfört med året innan. Framför allt är det skadegörelse som minskar.
Redaktionen
  • Publicerat: 2018-10-09

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23
<p>Tyresö kommun har de senaste åren växlat upp sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Inte minst i ljuset av den rådande poliskrisen. I somras kunde Vi i Tyresö bland annat berätta att kommunen utökat bevakningen med en <a href="https://viityreso.se/artikel/kommunen-satsar-pa-extra-vaektarbil"><strong>extra väktarbil</strong></a> och innan dess hade man satt in eller initierat ett koppel av åtgärder såsom att löpande pröva kameraövervakning, krafttag mot klotter och skadegörelse tillsammans med andra viktiga samhällsaktörer samt trygghetsåtgärder i utemiljön för fotgängare och cyklister.<br /> <br /> Det ser nu ut att ha gett resultat. Mellan augusti i år och samma tid i fjol året har brottsanmälningarna minskat från 3562 till 3106. En minskning motsvarande 12 procent. Detta enligt uppgifter som <a href="https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-pa-startsidan/nyheter-startsidan/2018-10-08-brotten-minskar-i-tyreso.html"><strong>Tyresö kommun</strong></a> redovisar.<br /> <br /> LÄS MER: <a href="https://viityreso.se/artikel/kommunen-oekar-insatserna-foer-ett-tryggare-tyresoe"><strong>Kommunen ökar insatserna för ett tryggare Tyresö</strong></a><br /> <br /> <strong>Anmälningarna minskar på bred front</strong><br /> Största minskningen står skadegörelse för med drygt 200 anmälningar. Kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson kommenterar:<br /> <br /> – Det är förstås glädjande, men det finns ett område i Tyresö som sticker ut i statistiken när det gäller skadegörelse och det är Trollbäcken. Där förekommer tyvärr mycket klotter, förmodligen är det ett litet antal personer som utför en stor del av skadegörelsen där.<br /> <br /> Tillbuden om skadegörelse mot kommunala verksamheter – till exempel skolor och förskolor – har också minskat. Det har även anmälningarna om bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott som minskade från 85 i augusti 2017 till 69 augusti 2018.<br /> <br /> LÄS MER: <a href="https://viityreso.se/artikel/polisen-betydligt-faerre-inbrott-i-tyresoe-den-haer-sommaren"><strong>Polisen: Betydligt färre inbrott i Tyresö den här sommaren</strong></a><br /> <br /> Andra brott som minskar är personbrott men också narkotikabrott. Misshandelsanmälningarna minskade med 15 procent medan narkotikabrotten halverades. Åkesson ser dock med oro på att färre personbrott anmäls av rädsla för repressalier och att polisen inte haft tid att arbeta lika mycket med uppsökande verksamhet.<br /> <br /> – Det är bara polisen som kan rapportera narkotikabrott. I år har polisen inte kunnat arbeta uppsökande och brottsförebyggande i lika stor utsträckning, då resurserna inte räckt till. Jag tror dessvärre att det fortfarande är lika många som använder narkotika i år som förra året, det säger flera undersökningar, och att det därför finns ett stort mörkertal. Denna sjunkande rapportering av narkotikabrott leder troligen till att färre personer upptäcks och färre får hjälp med sitt missbruk.<br /> <br /> <strong>Buskörningen flyttar runt</strong><br /> En annan stor fråga som länge diskuterats i Tyresö och som kommunen i samarbete med Stockholms stad och polisen arbetat hårt för att motverka är buskörning i Skrubba industriområde. Efter att polisen intensifierat sina insatser och fartgupp anlagts har denna vårdslösa körning minskat väsentligt. Dessvärre har problemet inte försvunnit, bara flyttat. Till Skrubba Malmväg, Lindalen, på Bollmoravägen och på Tyresövägen. Många närboende störs när de sladdar i rondellerna och bränner sina däck, men främst innebär detta förstås en stor trafikfara – både för dem själva och för andra i trafiken, menar Åkesson som även varnar för andra former av buskörningar.<br /> <br /> – En annan typ av buskörning är att det är vanligt att mopedister ofta kör på gång- och cykelvägar. Det kan bero på ren okunskap – jag hoppas att föräldrar och andra informerar ungdomarna om att det inte är tillåtet att köra moped på gång- och cykelvägar någonstans i Tyresö.<br /> <br /> LÄS MER: <a href="https://viityreso.se/artikel/polisen-mindre-buskoerning-i-skrubba"><strong>Polisen: Mindre buskörning i Skrubba</strong></a></p> <p><strong>GRANNSAMVERKAN</strong><br /> Något man själv kan göra för att bidra till trygghet och säkerhet i sitt område är att delta i Grannsamverkan. <a href="https://www.tyreso.se/organisation--styrning/sakerhet-och-trygghet/grannsamverkan.html"><strong>Läs mer om hur du går tillväga på kommunens webbplats</strong></a>.</p>

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information