Budget 2017: Så vill Alliansen fortsätta ta ansvar för Tyresö

I dag beslutar kommunfullmäktige om 2017 års budget för Tyresö kommun. Den styrande Alliansen föreslår drygt 21 miljoner kronor i satsningar på välfärden, varav 10 miljoner för att minska barngrupperna i förskolan. Skattesatsen lämnas dock oförändrad. – Vi har tagit ansvar för Tyresö i 18 års tid och hela tiden haft en ekonomi i balans, då har vi råd att göra den här typen av satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-06-16

Antalet platser i förskola, skola och äldreomsorg fortsätter att byggas ut för att möta de ökande behoven samtidigt som resursförstärkningar görs. För att bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad lokalt och regionalt görs också en ambitionshöjning om att bygga 6.000 nya bostäder i Tyresö kommun fram till 2035. Det skriver Alliansen i ett pressmeddelande med anledning av dagens beslut om kommunplan och budget.

– Ansvarsfull politik med en lång tid av ekonomisk stabilitet gör att kommunen står väl rustad för den expansiva fas Tyresö just nu befinner sig i. Förskolan, skolan, äldreomsorgen och verksamheten för funktionshinder byggs ut i takt med att befolkningen och behoven växer. Samtidigt som satsningar görs för att stärka och utveckla kvaliteten. Förskolan prioriteras särskilt och medel tillförs för att kunna minska barngruppernas storlek. Därmed infriar Alliansen ännu ett vallöfte, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L), Centerpartiets gruppledare Ulrica Riis-Pedersen och Kristdemokraternas gruppledare Leif Kennerberg i en gemensam kommentar.

Investeringar för ett växande Tyresö
Investeringarna under perioden 2016-2020 uppgår till över två miljarder kronor. Bland de större märks bland annat en ny skola i Fornudden och reversibla körfält på Tyresövägen från Bäverbäcken och österut. Ett särskilt fokus riktas på Trollbäcken som förutom den nya skolan också ska få ett nytt äldreboende och en ny förskola i Fornudden. Ett parkprogram ska också upprättas för att stärka kommundelens gröna värden.

– För en hållbar tillväxt görs stora framtidsinvesteringar i bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och förbättrad miljö. Vi tar vår del av ansvaret för att lösa bostadssituationen i Stockholmsregionen och planerar för 6.000 nya bostäder fram till 2035. Arbetet med att öka framkomligheten på Tyresövägen, bland annat med reversibla körfält, går vidare med ökat tempo under 2017. Något som när det är klart kommer ge avsevärt kortare restider och betydande miljövinster. Vi ser också till att bygga en ny toppmodern skola intill Fornuddsparken. Det blir ett lyft för elever och lärare samt säkrar Trollbäckens behov av skolplatser för en lång tid framåt. Bygget av den nya skolan och avvecklingen av den befintliga skapar också plats för en ny förskola och ett nytt äldreboende. Även det välfärdsfunktioner som behöver bli fler i kommundelen. Härutöver sätter vi igång ett arbete med att stärka Trollbäckens gröna värden genom ett parkutvecklingsprogram. Först på tur står Kumlabadet vars strandområde ska göras mer tillgängligt och öppet, fortsätter Alliansen.

Oppositionen föreslår skattehöjningar
Oförändrad skattesats föreslås alltså. Men den rödgröna oppositionen vill i vanlig ordning annorlunda. Socialdemokraterna föreslår 15 öres höjd skatt per intjänad hundralapp, Miljöpartiet 30 öre och Vänsterpartiet 45 öre. Det senare skulle innebära drygt 3.000 kronor mindre i plånboken per år för en genomsnittlig Tyresöfamilj med två inkomster. Sverigedemokraterna föreslår i likhet med Alliansen oförändrad skatt i sitt budgetalternativ.

Vi i Tyresö har tidigare uppmärksammat flera satsningar i budgeten;

Alliansen vill bygga parkourpark
Alliansen vill ta fram integrationsstrategi
Mångmiljonsatsning i budgeten för att minska barngrupperna
Publicerat 2016-06-16
Uppdaterat 2016-08-04

FOTO: Mikael OnegårdHär är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

Landstinget gjorde rekordöverskott

Stockholms läns landsting fortsätter att leverera en ekonomi i balans. Bokslutet för 2018 innebar dessutom ett rekordöverskott – 1,9 miljarder kronor mer än budget.

Ordningsomdömen i skolan kan vara på G – välkomnas av oppositionsrådet

Skriftliga omdömen i ordning kan snart bli verklighet för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet. I riksdagen finns en majoritet för det borgerliga förslaget som inte oväntat välkomnas av oppositionsrådet i Tyresö Anki Svensson (M). – Det är viktigt att föräldrarna får en indikation på hur deras barn sköter sig i skolan, säger hon i en kommentar till Vi i Tyresö.

11 besöker oss just nu