De vill starta profilfritids - hela listan

Här är listan på de föreningar som ansökt och blivit godkända för att bedriva profilinriktad fritidsverksamhet.

Av Robert Skölin
Publicerat 2014-02-25

Vi i Tyresö kunde i höstas berätta om Tyresö kommuns unika projekt där föreningar ges förutsättningar att bedriva organiserad fritidsverksamhet. Syftet är att erbjuda större valfrihet för familjer att välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån barnens egna intressen. Projektet, som till en början är på försök i två år, ger även de föreningar som vill och kan, möjlighet att både organisera och finansiera den verksamhet som många gånger finns redan idag, låter kommunen meddela på sin hemsida.

Följande föreningar har blivit godkända att bedriva fritidsverksamhet. De föreningar som får minst 20 deltagare startar profilfritids till hösten 2014. Anmälan görs direkt till föreningen.

Hanvikens SK
Aktiviteter i rörelse med stort inslag av idrott, friluftsliv, friidrott, gymnastik, bollsporter, skridskor, skidor och vattenaktiviteter.
Kontaktperson: Ronnie Steinholz, tel 712 44 03 (kansli), kansli@hanvikenssk.se

Tyresö Ryttarförening
Hästfritids, hästhantering, hästteori, ridning en gång per termin, läxläsning, film, skapande verksamhet, tipspromenad, studiebesök med mera.
Kontaktperson: Ewa Jansson, tel 770 42 60, info@tyresoridskola.se

KFUM Tyresö Basket och Tyresö FF
Basket, bollsporter, fotboll, all¬sidig idrotts- och hälsoprofil, bygger på Fryshusets utbildningsprogram.
Kontaktpersoner: Sara Bruce, tel 073-950 24 41, sara.bruce@fryshuset.se
Jimi Törnberg, tel 08-410 583 00, kansli@tyresoff.se

Brännpunkten Korpförening tillsammans med Tyresö Amerikanska Fotbollsförening
Amerikansk fotboll, idrott utan prestation, läxläsning, engelska, och pyssel.
Kontaktperson: Marika Holm, tel 070-715 48 62, marika.korpen@telia.com
Publicerat 2014-02-25
Uppdaterat 2016-01-17Succéprojektet förlängt till 2017

Kommunfullmäktige i Tyresö anslog vid sitt novembermöte medel för att förlänga det framgångsrika projektet Profilfritids med ett år. De rödgröna oppositionspartierna var emot en förlängning av projektet men det hjälpte inte. För Alliansen är detta en viktig valfrihetsreform som är väl värd en fortsättning, heter det i ett uttalande, från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Dick Bengtson (M).

Profilfritids har startat i Tyresö

Fyra grupper i det unika projektet Profilfritids har startat i Tyresö. Profilfritids är en inskriven lov- och eftermiddagsomsorg för barn i årskurs 3-6. Vi i Tyresö hängde med de ansvariga politikerna Anki Svensson (M) och Dick Bengtson (M) på ett besök med en av grupperna.

10 besöker oss just nu