Delade åsikter om byggtakten i Tyresö

Något fler vill se ett ökat byggande i Tyresö. Det visar en omröstning Vi i Tyresö gjorde i förra veckan.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-05-21

År 2035 beräknas Tyresö ha drygt 60 000 invånare. För att klara detta planeras det för i snitt 300 nya bostäder per år. Men vad tycker egentligen Tyresöborna om byggtakten? Vi i Tyresö gick ut med frågan om det ska byggas fler eller färre nya bostäder, i förhållande till målet.

Omröstningen pågick i 24 timmar och 141 personer svarade. Resultatet blev jämnt, med liten favör för sidan som vill se ett ökat byggande.

– Jag tycker det här återspeglar våra ambitioner ganska bra. Tyresö är en del av den expansiva huvudstadsregionen och vi ska ta vår del av ansvaret för att motverka bostadsbristen och bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad. Sedan vet vi att Tyresö är en kommun som lockar många, inte minst barnfamiljer, och det ska vi skapa förutsättningar för. Samtidigt är det viktigt att inte växa för snabbt. Välfärden måste hinna med, likaså utbyggnad av infrastruktur. Det är ett ansvar vi tar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Saweståhl menar också att åsikterna kan gå isär beroende på var och hur man bygger.

– Här kan det skilja sig en del mellan partierna. Vi moderater ser Tyresös variationer som en tillgång och vill utveckla varje kommundel utifrån dess förutsättningar och styrkor. I Tyresös centrala delar vill vi vara mer offensiva och skapa fler nya hem, utökad service och attraktiva gemenskapsytor. I andra delar, såsom Trollbäckens villaområden, vill vi slå vakt om den gröna småskaligheten och inte bygga överhuvudtaget. Byggandet och arkitekturen ska alltid anpassas efter områdets särart, präglas av variation och fokus på hållbarhet.Här är alla pågående byggprojekt

Grindstolpen - Vid Strandrondellen i Tyresö strand byggs just nu ett kvarter med flerbostadshus (50 bostadsrätter) och radhus (13 st.). Planerad inflyttning: Inom kort.

Hasselbacken - I området kring korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen bygger Tyresö bostäder det nya bostadsområdet Hasselbacken, cirka 200 hyreslägenheter i byggnader om fyra till sex våningar.

Järnet 7 - Längs norra delen av Bollmora allé pågår bygget av kvarteret Järnet 7. Här byggs cirka 270 nya lägenheter (både hyresrätter och bostadsrätter) fördelat på två öppna kvarter i fem till sex våningar och ett punkthus om tio våningar. Planerad inflyttning: Sker etappvis under 2019/2020.

Temyntan - Mellan Kamomillgränd, Veronikagränd och Njupkärrsvägen i Bollmora bygger Tyresö bostäder flerbostadshus med totalt 140 små hyresrätter. Planerad inflyttning: Sker etappvis, första etappen runt halvårsskiftet.

Kryddvägen - Ett stråk längs Kryddvägen och Basilikagränd i Bollmora ska förtätas med hyreslägenheter, stadsradhus och små flerfamiljshus (cirka 115 nya bostäder). Utbyggnaden kommer att göras i tre etapper. Först ut är två lamellhus med hyreslägenheter på västra sidan av Kryddvägen. Planerad inflyttning: Sker etappvis.

Norra Tyresö Centrum - Den nya stadsdelen i centrums norra del ska rymma nära 1 000 resurseffektiva bostäder (både hyresrätter och bostadsrätter) som främjar en hållbar livsstil. Här ska också bli gröna parker och torg, service och butiker. Första etappen är i full gång och just nu uppförs ett 16-våningshus och ett kvarter om sex våningar. De två kvarteren ska innehålla bostäder med kommersiella lokaler på bottenvåningen och beräknas vara klart under 2018. Planerad inflyttning: Sker etappvis, området väntas stå helt klart 2026.

 

Källa: Tyresö kommunPublicerat 2018-05-21
Uppdaterat 2018-07-09

FOTO: Småa:s projekt i Norra Tyresö CentrumMånga försäljningar av bostadsrätter i Tyresö

Mellan mars och maj såldes 155 bostadsrätter i Tyresö kommun. Det är en relativt hög aktivitet på den lokala bostadsmarknaden sett till de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Tyresö bygger näst mest i länet

Under 2019 väntas 695 nya bostäder bli färdigställda i Tyresö. I förhållande till antal invånare är det bara Solna som bygger mer. Detta enligt en sammanställning av SVT Nyheter.

14 besöker oss just nu