6 mars 2021

LEDARE

Den som är satt i skuld är icke fri

När Göran Persson satte titeln på sin bok ”Den som är satt i skuld är icke fri” borde den gamle socialdemokratiske partiledaren även dragit slutsatsen att kontrollen över sin egen ekonomi också är en frihetsfråga. Den som har kontroll över sin ekonomi och kan skapa ett utrymme för att ta ansvar för sin livssituation är en människa som kan skapa sin egen frihet.
image
Foto: Lars Bredenberg
Peter Freij
Ansvarig utgivare
  • Publicerat: 2020-11-03

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Efter två Moderatledda regeringar 2006–2014 kunde alla som arbetade se att lönekuvertet växt genom de jobbskatteavdrag dessa regeringar införde. Även den föraktade fastighetsskatten placerades på soptippen. Dessutom sänktes skatten för pensionärer vid fem tillfällen. När medborgarna ges ett utökat ekonomiskt utrymme ökar möjligheten till eget ansvarstagande.

När vänstern höjer skatter förs ofta ett märkligt resonemang om att höjningen är så liten, något alla har råd med. Men varje höjd skattekrona innebär mindre frihet sämre möjligheter att ta ansvar för den som förlorar den.

När vi moderater gick till val 2018 lovade vi en bibehållen nivå på kommunalskatten i Tyresö, Med en målsättning om att sänka skatten när möjlighet gavs. En självklarhet för ett politiskt parti som vill se fria, starka, ansvarstagande medborgare.

Nu vet vi ju alla hur valet avlöpte. Liberalerna valde att vända Alliansen ryggen för att styra Tyresö med vänsterpartierna i minoritet. Med Vänsterpartiet som vågmästare. Partier som i åratal i varje budget haft skattehöjningar som en bärande del av sin politik. De tog givetvis första tillfälle att chockhöja skatten för att som man påstod - sanera kommunens ekonomi.

Efter över 20 år med ekonomiska överskott var det svårt att ta in att man behövde förstärka ekonomin med 60 miljoner per år. Samtidigt som de med denna skattehöjning tömdes kommuninnevånarnas konton på samma belopp.

Chockhöjningen har nu inbringat enorma belopp till kommunen. Effekten av den ideologiskt drivna skattehöjningen har varit så stor att man tvingats ta till extraordinära åtgärder för att kunna fondera överskotten till framtida behov. Pengar har lagts på hög och inte gått till verksamheten. Bara i år beräknas kommunens överskott spränga tvåhundramiljoners-strecket och styret jublar över den fantastiskt goda ekonomin som skapats. Kommunens handlingsfrihet ökar i takt med att kommuninnevånarnas dito minskar.

Nu läggs hundratals miljoner på byggprojekt i naturskyddade områden. Padelbanor ställs till innevånarnas förfogande i direkt konkurrens med föreningar och företag. Utdömda äldreboenden lyxrenoveras trots att behov av fler platser inte finns. Låneskulden ökar och man låter dagens lyxkonsumtion bäras av framtida kommuninnevånares skatteintäkter.

Årets Moderata alternativ till kommunplan och budget för 2021 är en budget som garanterar kommunens kärnverksamheter goda förutsättningar att leverera högkvalitativ samhällsservice till Tyresöborna. Stora satsningar på skola, vård och omsorg står i centrum med ett starkt fokus på minskad administration och byråkrati. Varje skattekrona ska användas på rätt sätt och inte slösas på onödigheter. Så mycket som möjligt av det du tjänar ska stanna i din egen plånbok. Vi återställer självfallet kommunalskatten. Vi sänker skatten med 45 öre efter den onödiga chockhöjningen, som nu endast Vänsterpartiet håller fast vid. Budgeten har även ett stärkt fokus på att hantera den pandemi som tagit fart igen och som nu återigen rasar genom vårt samhälle.

Vi moderater kommer alltid att se till att vi har den välfärd medborgarna behöver. Med ett moderat styre kommer vi alltid att ha en välfärd att lita på och en nivå på kommunalskatten som upplevs som rimlig.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information