Detaljplan antagen för ny skola och nytt äldreboende i Fornudden

Under onsdagskvällen klubbade kommunfullmäktige detaljplanen för ny skola och nytt vård- och omsorgsboende i Fornudden.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-03-16

Det var sen timme när krutröken lagt sig i Tyresö gymnasiums aula under onsdagskvällen. Kommunfullmäktige hade då efter het debatt antagit den nya detaljplanen för ny skola och nytt vård- och omsorgsboende i Fornudden.

Detaljplanen innebär att Fornuddens skola ersätts av en ny modern skola med ökad kapacitet på 200-300 platser. Kommundelens behov av grundskoleplatser, framför allt högstadieplatser, tryggas på så vis för en lång tid framåt.

Under byggtiden kommer eleverna att kunna gå kvar i dagens skola och slipper skjutsas till andra skolor eller för den delen att undervisas i baracker. Något som annars hade varit alternativet om Fornuddens skola i stället renoverats och byggts ut - som den politiska oppositionen slagits för. Lösningen medger också att äldreboendet, för vilket det finns störst behov, kan byggas först och komma igång snabbare.

Läget ger närhet till all den service som erbjuds vid Alléplan och underlättar resande med kollektivtrafik. För den nya skolan ger lokaliseringen en direkt tillgång till parken där barnen kan leka och springa av sig. Även äldreboendet kommer att ha nära till parken. Fornuddsparken blir på så sätt en levande mötesplats för ung som gammal.

Som Vi i Tyresö tidigare rapporterat om kommer också parken att få sig ett ordentligt lyft. Den styrande Alliansen har sagt att man vill göra Fornuddsparken till Trollbäckens egen stadspark och den första etappen väntas vara klar redan i sommar.

Arbetet med ny detaljplan för Fornudden startade under 2015 och under processen inkom ett stort antal remissyttranden och synpunkter.
Publicerat 2017-03-16
Uppdaterat 2017-03-16(S)viket vallöfte

Innan Tyresös nya politiska styre ens hunnit ta över har Socialdemokraterna redan svikit ett av sina största vallöften – att stoppa skolan i Fornuddsparken.

18 besöker oss just nu