Färre föräldrar skjutsar barnen till skolan med bil

Barnen på Tyresö skola och Strandskolan har blivit allt bättre på att gå och cykla till skolan, något som förbättrar trafikmiljön utanför skolan visar en nyligen genomförd undersökning i Tyresö kommun.

Av Redaktionen
Publicerat 2017-03-01

Under flera år har kommunen jobbat med en rad olika åtgärder för att minska köerna på Tyresövägen och minska trafiken utanför skolorna – Strandskolan och Tyresö skola. Bland annat har man infört olika starttider i skolorna med mycket lyckat resultat. I den nyligen gjorda resvaneundersökningen svarar 46 procent av de tillfrågade föräldrarna på Tyresö skola att de aldrig skjutsar sina barn till skolan, när undersökningen genomfördes 2013 var samma siffra 29 procent. På Strandskolan uppgav 60 procent av föräldrarna att de aldrig skjutsar sina barn till skolan, 2013 var motsvarande siffra 28 procent.

– Det är mycket glädjande att de insatser som gjorts har lett till att barnen går eller cyklar i högre omfattning än tidigare. Förutom att mindre trafik skapar en tryggare skolmiljö så visar all forskning på att daglig rörelse för barnen leder till ett större fokus på lektionerna, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd. 
Publicerat 2017-03-01
Uppdaterat 2017-03-01Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

Kritik mot uteblivna trafiksatsningar i södra Stockholm

I går presenterade den rödgröna regeringen sitt förslag till infrastrukturplan. Totalt omfattar den 700 miljarder. I Stockholmsregionen märks utbyggd Roslagsbana, Spårväg Syd och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Men den viktiga östliga förbindelsen som skulle ge Stockholm en efterlängtad ringled är struken och Tvärförbindelse Södertörn, den väg som anses helt nödvändig för att nya jättehamnen i Nynäshamn ska fungera och Nynäsvägen få den nödvändiga avlastningen som gör att den planerade tillväxten i Haninge, Huddinge och Tyresö kan fortsätta, är bara finansierad till 50 procent.

9 besöker oss just nu