Felaktiga uppgifter om nytt kulturhus cirkulerar

Trots att politikerna i Tyresö kommun redan fattat beslut om att bygga ett nytt kulturhus och att det finns avsatta medel har missvisande uppgifter om att det finns partier som inte vill att projektet ska bli av börjat cirkulera. - Det märks att det är valtider, säger Dick Bengtson (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2014-08-27

Detta uppenbaras av insändaren med rubriken ”Kulturhus i Kungälv men inte i Tyresö?” i veckans upplaga av den lokala papperstidningen Mitt i Tyresö. Det menar moderaten Dick Bengtson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. I insändaren står det att han och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl ”menar att vi inte behöver ett kulturhus i Tyresö”. Moderatduon uppmanas därför att åka till moderatstyrda Kungälv där ett kulturhus som även inrymmer konsthall och bibliotek har byggts i anslutning till ett nytt gymnasium. Problemet är bara att det är precis det här som Moderaterna vill - även i Tyresö.

- Det är direkt felaktigt det som står insändaren. Moderaterna värnar Tyresös rika kulturliv och har lyssnat på den stora efterfrågan som finns. Det var därför som vi tillsammans med våra Alliansvänner tog initiativ till just detta. Men här finns också en bred enighet. Jag tror inte att det finns något parti i Tyresö kommunfullmäktige som motsatt sig bygget av ett nytt kulturhus, säger Bengtson.

Finns med i partiets valprogram
Förutom att det nya kulturhuset finns med i den nya kommunplanen som togs i juni och lades på kommunfullmäktiges bord av majoritetspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet så har partiet som nu beskylls för att göra motstånd, Moderaterna, också med detta i sitt valprogram.

- Beslut är taget och pengar för lokalhyror på drygt 35 miljoner finns avsatta från 2017. Moderaternas medlemmar har dessutom antagit ett valprogram för nästkommande mandatperiod där vi är tydliga med vad vill göra om vi får fortsatt förtroende. Vi pekar ut platsen för var vi tycker att kulturhuset ska ligga, vid Bio Forellen, i anslutning till det nya gymnasium som vi planerar. Exakt vad kulturhuset sedan ska innehålla hoppas vi att många kulturintresserade Tyresöbor vill vara med och tycka till om. Men inom Moderaterna ser vi gärna att det blir en stor samlingsplats för all kulturell verksamhet med bio, konsthall, en stor inomhusscen och en lite mindre utomhusscen.

- Att det sprids vilseledande uppgifter är beklagligt. Hur insändarskribenten fått den här desinformationen vet jag inte. Men det märks att det är valtider, avslutar Bengtson.

Dick Bengtson har också med bygget av det nya kulturhuset i det punktprogram som han sagt sig vilja genomföra under nästkommande mandatperiod om han och Moderaterna blir återvalda. Punktprogrammet finns att läsa på hans blogg. Där finns också en personalsvalfilm där Bengtson står på den nyss nämnda platsen och berättar om sina planer på ett nytt kulturhus.
Publicerat 2014-08-27
Uppdaterat 2016-01-27Moderaternas listor klara till landsting och riksdag

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl blir en av Moderaternas toppkandidater till landstingsvalet i höst. Han står som nummer 2 efter Lidingös dito Paul Lindqvist i valkrets Ost. På riksdagslistan har Tyresö tre kandidater i form av kommunalråden Andreas Jonsson, Anki Svensson och f.d. kommunalrådet Mats Fält. Det är fler än tidigare.

Att vara riksdagsledamot från Stockholms län

I många länder används uttrycket ”min parlamentsledamot” om ledamöter från den egna valkretsen. Uttrycket används även av dem som inte röstat på personen ifråga, möjligen då med ordet ”min” utbytt mot ”vår”. Det är allmänt känt i valkretsen vem som är vald att representera väljarna. Det är också till denne person man hör av sig med synpunkter på stort och smått inom politiken. För riksdagsledamöterna från valkretsen Stockholms län är situationen radikalt annorlunda. Idag är det hela 42 ledamöter från valkretsen i riksdagen. Det torde inte finnas någon ”normal” väljare som kan namnge oss alla.

14 besöker oss just nu