Förskoleklass nu obligatorisk

Från och med årsskiftet är förskoleklass obligatorisk i Sverige.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-01-08

Från och med 1 januari 2018 är förskoleklassen obligatorisk och kommer tillämpas från och med höstterminen. De flesta 6-åringar runt om i landet går redan idag i förskoleklass. I Tyresö handlar det om drygt 98 procent.

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Publicerat 2018-01-08
Uppdaterat 2018-01-08Nu stärks kvaliteten på fritidshemmen

Tyresös kvalitetssatsning på fritidshemmen har nu dragit igång. Det första utbildningstillfället för fritidshemspersonalen hölls i början av september där cirka 180 deltagare från alla kommunens fritidshem fanns på plats.

11 besöker oss just nu