Förskoleklass nu obligatorisk

Från och med årsskiftet är förskoleklass obligatorisk i Sverige.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-01-08

Från och med 1 januari 2018 är förskoleklassen obligatorisk och kommer tillämpas från och med höstterminen. De flesta 6-åringar runt om i landet går redan idag i förskoleklass. I Tyresö handlar det om drygt 98 procent.

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Publicerat 2018-01-08
Uppdaterat 2018-01-08Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

21 besöker oss just nu