Förskolor i Tyresö utan statsbidrag för mindre barngrupper

Skolverket meddelar i ett pressmeddelande att många förskolor blir utan statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-06-21

Drygt 828 miljoner kronor går till 1873 förskolor för att kunna minska barngruppernas storlek. Samtidigt hade huvudmän runt om i Sverige ansökt om bidrag på nästan dubbelt så mycket. Det innebär att många förskolor nu bara får en bråkdel av de pengar de ansökt om, eller får avslag helt.

13 kommunala förskolor i Tyresö sökte totalt 5,3 miljoner men bara åtta av dem fick beviljat statsbidrag på sammalagt 3 miljoner kronor.

– Det är klart det är trist att alla förskolorna inte får ta del av statsbidragen, det är en hel del jobb med att ansöka. Men arbetet med minskade barngrupper fortsätter med eller utan statsbidrag, det är ett högst prioriterat arbete som vi tillfört extra medel, 10 miljoner i årets budget, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.

Bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek är tänkt att ske genom en minskning av antalet inskrivna barn, att man skapar fler barngrupper eller utökar lokalerna.Publicerat 2017-06-21
Uppdaterat 2017-06-21Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Historiskt små barngrupper i Tyresö

Barngruppernas storlek minskar för fjärde året i Tyresö. Fjolårets rekordsiffra slås dessutom med hästlängder. ​– Enormt glädjande! Med mindre barngrupper kan alla barn bli sedda och personalen kan tidigt upptäcka om något barn är i behov av särskilt stöd, säger skolkommunalrådet Anki Svensson (M).

Klart för beslut om ny förskola

Planeringen av en ny förskola i Fårdala är klar och kommer inom kort upp för beslut i kommunstyrelsen. Förskolan är byggd enligt ett nytt koncept som bland annat innebär mindre storlek på barngrupperna.

18 besöker oss just nu