Förskolor i Tyresö utan statsbidrag för mindre barngrupper

Skolverket meddelar i ett pressmeddelande att många förskolor blir utan statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-06-21

Drygt 828 miljoner kronor går till 1873 förskolor för att kunna minska barngruppernas storlek. Samtidigt hade huvudmän runt om i Sverige ansökt om bidrag på nästan dubbelt så mycket. Det innebär att många förskolor nu bara får en bråkdel av de pengar de ansökt om, eller får avslag helt.

13 kommunala förskolor i Tyresö sökte totalt 5,3 miljoner men bara åtta av dem fick beviljat statsbidrag på sammalagt 3 miljoner kronor.

– Det är klart det är trist att alla förskolorna inte får ta del av statsbidragen, det är en hel del jobb med att ansöka. Men arbetet med minskade barngrupper fortsätter med eller utan statsbidrag, det är ett högst prioriterat arbete som vi tillfört extra medel, 10 miljoner i årets budget, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.

Bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek är tänkt att ske genom en minskning av antalet inskrivna barn, att man skapar fler barngrupper eller utökar lokalerna.Publicerat 2017-06-21
Uppdaterat 2017-06-21Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Under tisdagskvällen kom förslaget om tvåa nya förskolor i Tyresö ett steg närmare beslut. Planerna på nya förskolor, en i Strand och en i Tyresö centrum, godkändes av kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.

29 besöker oss just nu