Förskolor i Tyresö utan statsbidrag för mindre barngrupper

Skolverket meddelar i ett pressmeddelande att många förskolor blir utan statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-06-21

Drygt 828 miljoner kronor går till 1873 förskolor för att kunna minska barngruppernas storlek. Samtidigt hade huvudmän runt om i Sverige ansökt om bidrag på nästan dubbelt så mycket. Det innebär att många förskolor nu bara får en bråkdel av de pengar de ansökt om, eller får avslag helt.

13 kommunala förskolor i Tyresö sökte totalt 5,3 miljoner men bara åtta av dem fick beviljat statsbidrag på sammalagt 3 miljoner kronor.

– Det är klart det är trist att alla förskolorna inte får ta del av statsbidragen, det är en hel del jobb med att ansöka. Men arbetet med minskade barngrupper fortsätter med eller utan statsbidrag, det är ett högst prioriterat arbete som vi tillfört extra medel, 10 miljoner i årets budget, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.

Bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek är tänkt att ske genom en minskning av antalet inskrivna barn, att man skapar fler barngrupper eller utökar lokalerna.Publicerat 2017-06-21
Uppdaterat 2017-06-21Invigning av Stimmets förskola

Under onsdagen invigdes den tillfälliga förskolan med fyra avdelningar vid Stimmets skola. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) klippte bandet och på programmet stod sedan visning av lokalerna, mingel och korv med bröd.

Fel om återkrav på Tyresö kommun från Skolverket

I det senaste numret av tidningen Dagens Samhälle fanns uppgifter om att Tyresö kommun skulle behöva betala tillbaka ett statsbidrag för en lågstadiesatsning till Skolverket. Beslutet är nu återkallat då det hela var ett missförstånd.

14 besöker oss just nu