Första äldreboendet Silviacertifierat

Tyresöalliansens satsning på att höja äldres livskvalitet är nu igång på allvar. Under måndagen blev det första äldreboendet Silviacertifierat.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-11-29

På initiativ från Alliansen har Tyresö kommun och Silviahemmet inlett ett samarbete för att ge alla som arbetar med äldre ökad förståelse och kunskap för demenssjukdomar. Att kunna erbjuda medarbetarena den unika kompetensen som Silviahemmet besitter är Tyresö först ut i landet med. Det uttalade målet är att certifiera hela äldreomsorgen.

En Silviacertifiering innebär att minst 70 procent av en enhets personal ska ha deltagit i Silvia-hemmets utbildning i demensvård och klarat det avslutande kunskapstestet. I går blev det första äldreboendet certifierat då Trollängens äldreboende diplomerades.

På plats för att delta i ceremonin, där certifikat delades ut till både boendet och dem som gått utbildningen, var Anna Lund (KD), tf. ordförande socialnämnden. Hon uttryckte sin glädje över att Tyresö som första kommun beslutat genomföra en fullständig Silviacertifiering. Hon framhöll vilket viktigt arbete alla inom omsorgsyrkena utför och tackade för deras utomordentliga arbete.

– Det är ni som gör att vår vision blir verklighet, ni är de varma omsorgsfulla händerna, ni är ögonen som ser och öronen som hör i ert vardagliga jobb på Trollängen.

Anna Lund avslutade med att gratulera alla som genomfört utbildningen.

– Sträck på dig och var stolt över din insats som en vardagshjälte.

Om Silviacertifieringen (silviahemmet.se)
Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter.  Det innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.Publicerat 2016-11-29
Uppdaterat 2018-02-14

FOTO: Leif KennerbergÄldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

Så förebygger du demens

Tyresö kommun storsatsar på att öka kompetensen inom äldreomsorgen och alla vård- och omsorgsboenden har nu certifierats av Silviahemmet, världsledande på demensforskning. Men för att minska risken för demens senare i livet kan du också göra mycket själv. Vi i Tyresö ger dig vägledning.

14 besöker oss just nu