Sveriges folkmängd fortsätter öka – så många fler blev vi i Tyresö

Sveriges folkmängd fortsätter att öka. Främst till följd av invandringen, även om den avtog något under 2018. I Tyresö växte invånarantalet med 700 personer. Sedan slutet på förra året uppgår antalet Tyresöbor till 48.000. Detta enligt ny befolkningsstatistik från SCB.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-27

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10.230.185 personer. En ökning med 109.943 personer fördelat på 50.167 kvinnor och 59.776 män. Ökning var dock inte lika stor som året innan, utan minskade med 12,1 procent eller 15.146 personer.

Det var främst ett högt invandringsöverskott som låg bakom folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993. Under året invandrade 132.602 personer vilket ändå var en betydande minskning med åtta procent eller 11.887 personer jämfört med 2017. För femte året i rad var Syrien det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige. Under 2018 var det 14.387 personer som invandrade födda i Syrien.

LÄS MER: Tyresövänsterns donation för att fler ska få stanna​

Männen fortsätter att öka mer än kvinnorna
Sedan 2015 har männen varit fler än kvinnorna i Sverige och den trenden ökade ytterligare under 2018. Det både föddes fler pojkar och invandrade fler män. Under 2018 dog det även fler kvinnor än män vilket även det bidrar till att männen blir fler än kvinnorna i Sverige.

I Stockholms och Uppsalas län blev det för första gången fler män än kvinnor under 2018. I Sveriges 21 län är det numera endast i Skåne och Gotlands län där det bor fler kvinnor än män.

Vid årets slut var männen flest i 254 kommuner. Linköping (3.144), Södertälje (2.091) och Botkyrka (2.010) var kommunerna med störst skillnad. Det är framförallt i de största kommunerna där kvinnorna är fler än männen. Skillnaden i antal mellan könen är också större där. Stockholm (10.054), Malmö (3.353) samt Uppsala (2.450) är de kommuner där det antalsmässigt finns fler kvinnor än män. Ett undantag var Göteborg där männen var något fler än kvinnorna (178).

700 fler Tyresöbor
I Tyresö ökade folkmängden med 700 invånare till 48.000 invånare. En ökning som motsvarar drygt 1,5 procent. Av dessa var 434 män och 266 kvinnor, vilket gör att det i dag finns 222 fler män än kvinnor i kommunen.

I absoluta tal står Stockholm i vanlig ordning för den största ökningen i länet. Invånarantalet i huvudstaden växte med 12.393 personer till 962.154. Procentmässigt stod Sundbyberg för den snabbaste ökningen med 3,5 procent. Sundbyberg har abonnerat på förstaplatsen i tillväxttoppen i flera år och passerade under året 50.000 invånare.

LÄS MER: Socialdemokraterna: Alla som vill ska få ett eget boende i Tyresö​

Bruten flyttrend
För hela Stockholms län var ökningen 36.000 eller 1,6 procent under 2018. En liten minskning från året innan. En intressant iakttagelse är att flyttrenden gentemot övriga Sverige bröts. Fler flyttade alltså från Stockholms län jämfört med hur många som flyttade hit. Inkluderas invandring i flyttnettot är det dock fortsatt fler som flyttar till länet än från.Publicerat 2019-02-27
Uppdaterat 2019-03-04

FOTO: Robert SkölinMånga försäljningar av bostadsrätter i Tyresö

Mellan mars och maj såldes 155 bostadsrätter i Tyresö kommun. Det är en relativt hög aktivitet på den lokala bostadsmarknaden sett till de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Tyresö bygger näst mest i länet

Under 2019 väntas 695 nya bostäder bli färdigställda i Tyresö. I förhållande till antal invånare är det bara Solna som bygger mer. Detta enligt en sammanställning av SVT Nyheter.

12 besöker oss just nu