Fornuddsparken ska bli Trollbäckens egen stadspark

Alliansens utlovade satsning på att utveckla Fornuddsparken är klart för genomförande. Planen är att göra parken till ett grönt vardagsrum för Trollbäckenborna, kommundelens egen stadspark. Redan vid årsskiftet kan arbetet vara igång.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-11-23

– Det är verkligen jättekul att vi nu kan komma igång med det stora projektet att utveckla Fornuddsparken. Det här är den största parksatsning som vi hittills gjort i Tyresö. Att utveckla parken har också varit ett viktigt vallöfte för Alliansen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Vi i Tyresö har tidigare berättat att en ny skola kommer att byggas i Fornuddsparkens norra del. Detta för att tillgodose kommundelens växande behov av skolplatser. För att kompensera den bit parkmark som tas i anspråk har den styrande Alliansen utlovat en satsning på Fornuddsparken. En satsning som efter att den nya skolan står klar snarare ska höja än sänka parkens värden, såväl rekreationsmässigt som ekologiskt och estetiskt.

Ett gestaltningsprogram för parkens utveckling har tagits fram och arbetet bedöms kunna vara igång redan vid årsskiftet.

Fornuddsparken är också första steget i den parkplan som Alliansen tagit initiativ till i syfte att förstärka den gröna och lummiga karaktären i Trollbäcken.

– Till våren kommer vi också att presentera en helhetsplan för parkutveckling i Trollbäcken där vi skapar 7-10 ytterligare små parker över hela Trollbäcken, säger Saweståhl.

Så utvecklas parken
Fokus ligger på att få parken att kännas enhetlig och sammanhållen, trots en variation inom området med olika karaktär och aktiviteter. I den norra delen förstärks alltså parken med en tydligt planerad och bebyggd karaktär. Här skapas därför rumsliga avskärmingar med vegetation, lekytor och utegym. Entréer förtydligas och kompletteras med planteringar. Bouleplaner placeras kring scoutstugan där även en samlingsplats i soligt läge anordnas. Bilparkering ramas in med vegetation och koncentreras mot väg för att hålla parkrummet fritt.

En gradvis övergång sker sedan till ett lugnare mittparti för stillsamhet och social samvaro. Den öppna parkdelen, finparksdelen, bevaras och utvecklas med en ny samlingsplats med vattenkontakt och perennplanteringar samt plats för eventuell caféverksamhet. Parken avslutas i de södra delarna med en mer fri och vild karaktär med stor hänsyn till landskapet och de fornlämningar som där finns.

För att yterliggare tillgängliggöra vattnet byggs bryggorna ihop med ett spångsystem i trä vilket blir en alternativ väg ut mot Fornudden för de nyfikna. Kommunen tittar även på en utökning av strandpromenaden med spänger på Drevvikens östra sida.

Arbetet börjar vid udden och i det södra parkrummet och redan sommaren 2017 kan de första resultaten vara synliga.Publicerat 2016-11-23
Uppdaterat 2016-11-23”Ny” boulearena i Amaryllisparken

Boulebanan i Amaryllisparken i Lindalen ska förbättras med nya banor och grusunderlag. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde tidigare i veckan.

Alliansen vill förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden

Alliansen vill att Tyresö kommun tillsammans med Trafikverket förbättrar sträckan som ägs och förvaltas av Trafikverket. ”Trafiken på och längs Gudöbroleden har ökat år för år utan att några åtgärder vidtagits. Det har lett till försämrad framkomlighet och ökad olycksrisk”, skriver de fyra borgerliga partierna i ett pressmeddelande.

22 besöker oss just nu