Fornuddsparken ska bli Trollbäckens egen stadspark

Alliansens utlovade satsning på att utveckla Fornuddsparken är klart för genomförande. Planen är att göra parken till ett grönt vardagsrum för Trollbäckenborna, kommundelens egen stadspark. Redan vid årsskiftet kan arbetet vara igång.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-11-23

– Det är verkligen jättekul att vi nu kan komma igång med det stora projektet att utveckla Fornuddsparken. Det här är den största parksatsning som vi hittills gjort i Tyresö. Att utveckla parken har också varit ett viktigt vallöfte för Alliansen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Vi i Tyresö har tidigare berättat att en ny skola kommer att byggas i Fornuddsparkens norra del. Detta för att tillgodose kommundelens växande behov av skolplatser. För att kompensera den bit parkmark som tas i anspråk har den styrande Alliansen utlovat en satsning på Fornuddsparken. En satsning som efter att den nya skolan står klar snarare ska höja än sänka parkens värden, såväl rekreationsmässigt som ekologiskt och estetiskt.

Ett gestaltningsprogram för parkens utveckling har tagits fram och arbetet bedöms kunna vara igång redan vid årsskiftet.

Fornuddsparken är också första steget i den parkplan som Alliansen tagit initiativ till i syfte att förstärka den gröna och lummiga karaktären i Trollbäcken.

– Till våren kommer vi också att presentera en helhetsplan för parkutveckling i Trollbäcken där vi skapar 7-10 ytterligare små parker över hela Trollbäcken, säger Saweståhl.

Så utvecklas parken
Fokus ligger på att få parken att kännas enhetlig och sammanhållen, trots en variation inom området med olika karaktär och aktiviteter. I den norra delen förstärks parken med en tydligt planerad och bebyggd karaktär. Här skapas därför rumsliga avskärmningar med vegetation, lekytor och utegym. Entréer förtydligas och kompletteras med planteringar. Bouleplaner placeras kring scoutstugan där även en samlingsplats i soligt läge anordnas. Bilparkering ramas in med vegetation och koncentreras mot väg för att hålla parkrummet fritt.

En gradvis övergång sker sedan till ett lugnare mittparti för stillsamhet och social samvaro. Den öppna parkdelen, finparksdelen, bevaras och utvecklas med en ny samlingsplats med vattenkontakt och perennplanteringar samt plats för eventuell caféverksamhet. Parken avslutas i de södra delarna med en mer fri och vild karaktär med stor hänsyn till landskapet och de fornlämningar som där finns.

För att ytterligare tillgängliggöra vattnet byggs bryggorna ihop med ett spångsystem i trä vilket blir en alternativ väg ut mot Fornudden för de nyfikna. Kommunen tittar även på en utökning av strandpromenaden med spänger på Drevvikens östra sida.

Arbetet börjar vid udden och i det södra parkrummet och redan sommaren 2017 kan de första resultaten vara synliga.
Publicerat 2016-11-23
Uppdaterat 2018-07-08(S)viket vallöfte

Innan Tyresös nya politiska styre ens hunnit ta över har Socialdemokraterna redan svikit ett av sina största vallöften – att stoppa skolan i Fornuddsparken.

Många på plats när del av Fornuddsparken återinvigdes

Att utveckla Fornuddsparken ända ner mot vattnet till en grön, mer tillgänglig och levande mötesplats var ett av Alliansens viktigaste vallöften 2014. Mycket arbete återstår men löftet är i alla fall på väg att bockas av. Under tisdagen återinvigdes den centrala delen av parken.

Fornuddsparken börjar ta form som Trollbäckens egen stadspark

Att utveckla Fornuddsparken ända ner mot vattnet till en grön, mer tillgänglig och levande mötesplats, var ett av de viktigaste löftena för Alliansen i valet 2014. I förra veckan besökte Tyresömoderaternas ordförande, tillika Trollbäckenbon, Peter Freij parken. Vi i Tyresö följde med och fotograferade.

”Ny” boulearena i Amaryllisparken

Boulebanan i Amaryllisparken i Lindalen ska förbättras med nya banor och grusunderlag. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde tidigare i veckan.

12 besöker oss just nu