21 juni 2021

NYHETER

Fortsatt låg arbetslöshet i Tyresö – se statistik per kommun

Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå, 6,1 procent, som oktober 2016. Men skillnaderna mellan olika grupper och kommuner är stora. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.
Redaktionen
  • Publicerat: 2017-11-14

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Denna artikel är publicerad 2017 och kan därför vara inaktuell!


<p>I slutet av oktober var cirka 70.700 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Stockholms län, vilket var 1.600 personer fler än oktober 2016. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,1 procent.<br /> <br /> Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är fortsatt stor. Inrikes födda hade i slutet av oktober en arbetslöshet på 3 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 14,5 procent. <br /> <br /> – Idag är 52 procent av alla inskrivna i Stockholms län födda utanför Europa, berättar Pia Ackmark, marknadschef Stockholm-Gotland. Den här gruppen ökar och vi arbetar för att motivera till utbildning och andra aktiviteter som minskar risken att hamna i långvarig arbetslöshet. Det här är en av våra utmaningar på en annars mycket stark arbetsmarknad i Stockholm.<br /> <br /> <strong>Stora skillnader mellan kommunerna</strong><br /> Det är även stora skillnader på arbetslöshetsnivåerna mellan kommunerna i Stockholms län. Lägst ligger Ekerö med 2,6 procent och högst ligger Södertälje med 13,3 procent. Arbetslösheten i länet som helhet var i slutet av oktober 6,1 procent och motsvarande siffra för landet var 7,4 procent. I Tyresö var arbetslösheten samma tid 4,3 procent, vilket är tionde lägst i länet. ​För fullständiga kommunsiffror, se längre ned.<br /> <br /> Tyresö är också den kommun som sett till förutsättningarna <a href="https://viityreso.se/artikel/tyresoe-baest-i-laenet-pa-integration"><strong>lyckats bäst med att integrera</strong></a> och få utrikes födda i försörjning (artikel från 2016 men är senaste sammanställda statistiken). Till detta kommer att <a href="https://viityreso.se/artikel/behovet-av-ekonomiskt-bistand-fortsaetter-att-minska"><strong>försörjningsstödet</strong></a> (artikel från 2016 men behoven av ekonomiskt bistånd har fortsatt haft positiv utveckling) just nu är på rekordlåga nivåer.</p>
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information