Fortsatt stora löneskillnader i Tyresö – kommunanställda ett undantag

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. På sina håll till och med ökande. I Tyresö har löneglappet ökat i kronor men minskat i procent.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-12-04

Män i Tyresö tjänar i runda slängar 6.200 kronor mer per månad jämfört med kvinnor, enligt ny inkomststatistik från SCB.

I kronor räknat är det mer än för tio år sedan, men det är mindre i procent. En förklaring tros vara ojämna nyetableringar mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, en annan ökade skillnader bland låglöneyrken.

Tyresö ligger i nivå med riket men något över Stockholms län som har en löneskillnad på 5.700 kronor. Störst är skillnaden i Danderyd där medianmannen får ut ungefär 11.000 kronor mer. Minst är skillnaden i Sundbyberg med 4.900 kronor.

LÄS MER: Tyresö tillhör jämställdhetstoppen

Mer jämställt bland kommunanställda
Men som arbetsgivare utmärker sig Tyresö kommun positivt. Arbetet för jämställda löneförhållanden under devisen ”lika lön för lika arbete” har pågått under många år och i den senaste sammanställningen skilde bara 100 kronor till männens fördel. Enligt SCB är det en mindre löneskillnad än vad som råder i genomsnittskommunen, samt för offentlig sektor i allmänhet.Publicerat 2018-12-04
Uppdaterat 2018-12-04Skola och förskola prioriteras i Alliansens budget för 2019

Alliansen i Tyresö har lagt fram sin budget för 2019. Budgeten innehåller en tydlig prioritering av skola och förskola men är i övrigt ekonomiskt stram. – Det är en del i vårt långsiktiga arbete att förbättra ekonomin och höja resultatnivåerna, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

24 besöker oss just nu