Framtidens förskolor byggs för mindre barngrupper och mat lagad från grunden

Trycket på förskolorna i Tyresö ökar och planering av en utbyggnad av förskoleplatser pågår för fullt. Utbyggnaden genomförs genom att bygga ut befintliga förskolor men det planeras också nya permanenta förskolor. Just nu pågår planering av en förskola i den centrala delen av Tyresö, Akvarievägen och en vid Tyresö Strand, den s.k. Sågentomten.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-06

Med anledning av den stora expansionsfas som Tyresö kommun befinner sig i påbörjades ett arbete med att ta fram en modell av förskola som i framtiden kan byggas på olika platser i kommunen. Modellen bygger bland annat på Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek och innebär att förskolan ordnas i en U-form kring en gemensam entrégård och med den gemensamma matsalen/ateljén i centrum – förskolans ”hjärta”. Matsalen ska i möjligaste mån kunna användas för andra ändamål, exempelvis för samlingar, som ateljé osv.

LÄS MER: Historiskt små barngrupper i Tyresö

En ytterligare bärande idé är entrégården som bildar en småskalig utemiljö, nästan på gränsen mellan ute och inne, övergångszonen på väg ut på förskolegården. Här kan man enkelt samla gruppen, man kan äta mellanmål och här kan de mindre barnen sova i skyddat läge med god uppsikt från omkringliggande lokaler. ​

– Det känns oerhört bra att framtidens förskolor i Tyresö byggs utifrån tanken om mindre barngrupper och en effektiv arbetsplats som gynnar en effektiv organisation. Det är också positivt att vi kommer kunna ha en snabbare process när vi bygger ut förskolan framöver, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.Publicerat 2018-03-06
Uppdaterat 2018-07-10

Illu: Tengbom ArktitekterInga artiklar hittades
17 besöker oss just nu