Invigning Villa Basilika

Invigning av äldreboendet Villa Basilika

Använd pilarna höger och vänster på bilden för att gå fram och tillbaka bland bilderna. Dra musen till bildens nedre högra hörn för att visa miniatyrer på bilderna.

Av Mikael Onegård
Publicerat 2018-03-23

Fotograf: Mikael Onegård


7 besöker oss just nu