Gatunamn klara till ny stadsdel

Intresset för att namnsätta gatorna i nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum har varit stort och Vi i Tyresö kan nu avslöja vilket tema kommunen valt att gå efter.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-02-08

På Tyresö kommun har en beredningsgrupp arbetat ihärdigt under det senaste året med att föreslå gatunamn till den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum. En stadsdel där tusen nya bostäder kommer att byggas, både bostadsrätter och hyresrätter. Gruppen har bestått av politiker från alla partier samt tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen som bidragit med sitt kunnande. Man har också uppmanat Tyresöborna att komma in med förslag. Något som underlättat arbetet.

– Det är många bra förslag som har kommit in. Det har varit väldigt värdefullt och gett oss inspiration i arbetet, säger Dick Bengtson (M), som lett namngruppen.

Även om arbetet nu är klart vill Bengtson inte berätta exakt vilka namn man kommer föreslå till gatorna i den nya stadsdelen.

– Det blir inte offentligt förrän man ska besluta om bygglov, säger han.

Tema: Vatten
Men Vi i Tyresö har på omvägar fått höra att vatten är ett bärande tema för namngivandet.

– Ja, det stämmer. Tyresö är som bekant en skärgårdskommun och den nya stadsdelen präglas också av detta element. På en av gatorna byggs områdets dagvattenkulvert om till en öppen dagvattenkanal. Sedan finns ju redan Simvägen här och i närområdet finns många fiskgator.

Det går också rykten om att ni har valt att frångå ändelsen –väg i namnen? Något som annars är vanligt förekommande i Tyresö.

– Ja, vi har i stället valt att gå på ändelser som –gränd och –gata. Vi har ett par gränder i Tyresö men ännu inga gator, Norra Tyresö Centrum blir först med det. Det skvallrar också om att Norra Tyresö Centrum blir en av de stora pusselbitarna i arbetet med att ge hela centrumområdet en tydligare känsla av stadskaraktär, avslutar Bengtson.Publicerat 2016-02-08
Uppdaterat 2016-03-18

BILD: Skiss på nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum
Gatunamnen som används i skissen är bara arbetsnamn och har inget att göra med de slutgiltiga gatunamnen.Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Under tisdagskvällen kom förslaget om tvåa nya förskolor i Tyresö ett steg närmare beslut. Planerna på nya förskolor, en i Strand och en i Tyresö centrum, godkändes av kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.

21 besöker oss just nu