Grönt ljus för ny skola och äldreboende i Fornudden

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om ny detaljplan i Fornudden. Det innebär att den nya skolan och äldreboendet nu kan börja byggas.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-09

Kommunfullmäktige beslutade för drygt ett år sedan att anta en ny detaljplan i Fornudden som ska möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 700 elever och ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för cirka 50-60 lägenheter. Men också nya gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. 

Det hela kom dock att bli överklagat av närboende.

Först gav Länsstyrelsen beskedet att man inte kommer överpröva den aktuella detaljplanen. Sedan var det dags för Mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandena, från sammanlagt 32 personer. Nu har den slutliga domen kommit då domstolen avvisat överklaganden från ytterligare 23 personer samt en bostadsrättsförening.

Överklagandena gjordes bland annat med hänvisning till att marken inte borde användas för det tänkta ändamålet, att marken är otjänlig för större byggnation, att Trollbäcken inte har behov av en skola i den storleken, att trafikproblemen skulle öka, att bebyggelsen inte passar in i området och att omkringliggande fastigheter skulle minska i värde.

Mark- och miljödomstolen finner att detaljplanen inte bryter mot plan- och bygglagen samt att de utredningar som har tagits fram utgör ett tillräckligt underlag inför beslut om antagande av detaljplanen.Publicerat 2018-02-09
Uppdaterat 2018-02-09

ILLU: TEMA Arkitekter (möjlig gestaltning över den nya skolan)83 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

13 besöker oss just nu