Grönt ljus för ny skola och äldreboende i Fornudden

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om ny detaljplan i Fornudden. Det innebär att den nya skolan och äldreboendet nu kan börja byggas.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-09

Kommunfullmäktige beslutade för drygt ett år sedan att anta en ny detaljplan i Fornudden som ska möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 700 elever och ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för cirka 50-60 lägenheter. Men också nya gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. 

Det hela kom dock att bli överklagat av närboende.

Först gav Länsstyrelsen beskedet att man inte kommer överpröva den aktuella detaljplanen. Sedan var det dags för Mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandena, från sammanlagt 32 personer. Nu har den slutliga domen kommit då domstolen avvisat överklaganden från ytterligare 23 personer samt en bostadsrättsförening.

Överklagandena gjordes bland annat med hänvisning till att marken inte borde användas för det tänkta ändamålet, att marken är otjänlig för större byggnation, att Trollbäcken inte har behov av en skola i den storleken, att trafikproblemen skulle öka, att bebyggelsen inte passar in i området och att omkringliggande fastigheter skulle minska i värde.

Mark- och miljödomstolen finner att detaljplanen inte bryter mot plan- och bygglagen samt att de utredningar som har tagits fram utgör ett tillräckligt underlag inför beslut om antagande av detaljplanen.Publicerat 2018-02-09
Uppdaterat 2018-02-09

ILLU: TEMA Arkitekter (möjlig gestaltning över den nya skolan)M och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

81 besöker oss just nu