Grönt ljus för ny skola och äldreboende i Fornudden

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om ny detaljplan i Fornudden. Det innebär att den nya skolan och äldreboendet nu kan börja byggas.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-09

Kommunfullmäktige beslutade för drygt ett år sedan att anta en ny detaljplan i Fornudden som ska möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 700 elever och ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för cirka 50-60 lägenheter. Men också nya gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. 

Det hela kom dock att bli överklagat av närboende.

Först gav Länsstyrelsen beskedet att man inte kommer överpröva den aktuella detaljplanen. Sedan var det dags för Mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandena, från sammanlagt 32 personer. Nu har den slutliga domen kommit då domstolen avvisat överklaganden från ytterligare 23 personer samt en bostadsrättsförening.

Överklagandena gjordes bland annat med hänvisning till att marken inte borde användas för det tänkta ändamålet, att marken är otjänlig för större byggnation, att Trollbäcken inte har behov av en skola i den storleken, att trafikproblemen skulle öka, att bebyggelsen inte passar in i området och att omkringliggande fastigheter skulle minska i värde.

Mark- och miljödomstolen finner att detaljplanen inte bryter mot plan- och bygglagen samt att de utredningar som har tagits fram utgör ett tillräckligt underlag inför beslut om antagande av detaljplanen.Publicerat 2018-02-09
Uppdaterat 2018-02-09

ILLU: TEMA Arkitekter (möjlig gestaltning över den nya skolan)Ordningsomdömen i skolan kan vara på G – välkomnas av oppositionsrådet

Skriftliga omdömen i ordning kan snart bli verklighet för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet. I riksdagen finns en majoritet för det borgerliga förslaget som inte oväntat välkomnas av oppositionsrådet i Tyresö Anki Svensson (M). – Det är viktigt att föräldrarna får en indikation på hur deras barn sköter sig i skolan, säger hon i en kommentar till Vi i Tyresö.

Fem av sex Tyresöungdomar väljer bort Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har det tufft, eller till och med mycket tufft. Elevantalet har mer än halverats sedan glansdagarna och programutbudet fortsätter att minska i takt med det allt lägre söktrycket. En ond spiral som är svår att bryta. Vi i Tyresö har tagit del av en unik kartläggning över skolans kräftgång.

15 besöker oss just nu