Här är Tyresös tryggaste och otryggaste områden

Vi i Tyresö har gjort en djupdykning i den lokala brottsstatistiken utifrån ett geografiskt perspektiv och funnit stora skillnader mellan olika områden i Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-02-03

Förra året ökade polisanmälningarna i Tyresö för första gången på många år. Det har beskrivits som enbart en tidsfråga då befolkningsökningen varit högre än genomsnittskommunen både i länet och riket under så gott som hela 2010-talet. Men trots detta är den preliminära siffran för 2015, 5.060 anmälda brott, inte högre än år 2010.

Enligt Tyresö kommun är den minskade brottsligheten resultatet av ett intensivt arbete tillsammans med aktörer så som polisen, föreningslivet, näringslivet, andra myndigheter och engagerade medborgare. Grannsamverkan, skyltning mot brott, samarbete med trafikskolor för att få fler ”ögon” på gatan, föräldravandringar, drogenkäter, Tonårsresan och väktare som ronderar och bevakar kommunens fastigheter, ja det är bara några av åtgärderna man vidtagit.

Däremot ser det olika ut i kommunens alla delar. Vid en jämförelse mellan 2015 och 2016 under januari månad är Fårdala (1/oför.), Bondevägen (1/-1), Petterboda (0/+1) och de yttre delarna av Brevik samt öarna (2/oför.) områden som sticker ut. Här har antalet polisanmälningar bara varit en handfull. Det är viktigt att påpeka att dessa områden är tämligen glesbefolkade, men samtidigt kan just denna faktor öka brottsrisken. Det gäller framför allt för villainbrott och stölder.

Bland de mer tätbefolkade områdena så är Granängsringen klart mest brottsutsatt. I Granängsringen anmäldes 75 brott i januari 2016, en betydande ökning gentemot föregående år (+49). Det kan ställas mot exempelvis Tyresö centrum (24/+16) där det bara var en tredjedel så många.

I Granängsringen var dock brottsligheten exceptionellt låg den här tiden förra året, varför ökningen ser något större ut än vad den egentligen är. I normalfallet ligger antalet polisanmälningar mellan 40-50.

Störst skillnader i en enskild kommundel står Trollbäcken för. I Västra Trollbäcken sköt anmälningarna i år iväg (50/+31) och landade på det dubbla jämfört med samma tid i fjol. Mindre ökningar kan också skönjas i centrum (18/+11) samt Södra (15/+7) och Norra Hanviken (14/+11). Områden som annars ligger lågt i statistiken. Inte minst de två senare som tillsammans med Skälsätra (6/-2) är Trollbäckens tryggaste kvarter. Skälsätra var också det enda område i Trollbäcken där antalet brott minskade.

I Tyresö Strand var det i år som lugnast runt centrum (8/+6) och de södra delarna med Gimmersta inräknat (7/-1), medan det inträffade fler polisärenden i de norra delarna (27/+17) närmare Öringe och kommungränsen mot Nacka. Tidigare om åren har området legat i paritet med övriga Strand.Publicerat 2016-02-03
Uppdaterat 2016-02-11

Andra områden som är mer brottsutsatta: Bollmora Industriområde (31/+27), Inre Brevik (26/+9), Norra Lindalen (27/+18).

Andra områden som är mindre brottsutsatta:
Vissvass (1/-1), Raksta/Solberga/Bergholm (4/+3), Östra Farmarstigen (10/-1), Granbacksvägen (6/-1).


(antalet polisanmälningar januari 2016/förändring mot januari 2015)


Den data som presenteras i artikeln kommer från Tyresö kommun och Polisen och jämför januari 2015 med januari 2016. I de fall som större avvikelser förekommer jämfört med tidigare januarimånader och tidigare helår har detta angetts. Siffrorna ska ses mot beaktande av skillnaden i befolkningstäthet och mängden människor i rörelse.


FOTO: Lars Höglund/Eyewitness PictureKommunen satsar på extra väktarbil

För att stärka tryggheten har kommunen ordnat med en extra väktarbil. – Vi har ökat tempot i trygghetsarbetet och det här är en del i det. Tyresö ska vara en trygg och säker kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

15 besöker oss just nu