16 januari 2021

NYHETER

Efter protester från M: Höjda politikerarvoden stoppas

Det blir inga höjda arvoden för Tyresös högsta politiker under 2019. Ärendet som skulle upp för beslut den här veckan är borttaget – efter protester från Moderaterna.
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-03-11

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-03

I Tyresö kommun har det funnits en praxis om att arvodena för de högsta politikerna, de som uppbär årsarvode, varje år räknas upp motsvarande höjningen för kommunens chefer. För i år landade siffran på 3,08 procent. En ökad kostnad för skattebetalarna motsvarande drygt 330.000 kronor.

Ärendet om att genomföra höjningen behandlades i kommunledningsutskottet för ett par veckor sedan. På onsdag i denna vecka skulle beslutet klubbas i kommunstyrelsen.

Men när kallelsen skickades ut i förra veckan fanns ärendet inte med.

M skulle rösta nej
Kort efter kommunledningsutskottet gick Moderaterna ut med att man skulle rösta nej till höjningen. Bakgrunden? Kommunens ansträngda ekonomi.

– Kommunen går med underskott, verksamheterna har sparbeting på sig och invånarna har precis åkt på en ordentlig skattesmäll. Det är orimligt att vi då sitter och beslutar om att ge oss själva höjda arvoden. På samma sätt som en styrelse i ett börsnoterat företag inte får sin bonus när målen inte nås bör vi också ta konsekvenserna av detta, sa oppositionsrådet Anki Svensson (M) då till Vi i Tyresö och fortsatte:

– Jag sträcker ut en hand till det nya styret i hopp om att vi kan enas om frysta arvoden för i år. Även om det inte är några jättepengar tror jag det skulle ha ett stort signalvärde.

Detta verkar alltså den styrande koalitionen Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ha lyssnat på.

Vill se över arvodena
Till sammanträdet finns nu i stället ett annat förslag rörande arvodena. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) vill att modellen med årsarvode ses över för att bli “mer utjämnande”. Som exempel uppges att det skulle kunna beräknas på likartat sätt som timarvoden och då i stället följa höjningen för alla anställda i kommunen.

– Jag är mycket nöjd över att S, L och MP har backat. Sedan kan man alltid ifrågasätta om de på allvar har kommit till insikt eller om det bara handlar om att undvika dålig publicitet. Att de helt plötsligt också vill se över utformningen tyder på det senare. Men absolut inte oss emot, säger Anki Svensson i en kommentar.

Stoppa Smittspridningen

Hör Anna Eljenmyr, specialistsjuksköterska, om arbetet mitt i pandemin.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information