Efter protester från M: Höjda politikerarvoden stoppas

Det blir inga höjda arvoden för Tyresös högsta politiker under 2019. Ärendet som skulle upp för beslut den här veckan är borttaget – efter protester från Moderaterna.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-03-11

I Tyresö kommun har det funnits en praxis om att arvodena för de högsta politikerna, de som uppbär årsarvode, varje år räknas upp motsvarande höjningen för kommunens chefer. För i år landade siffran på 3,08 procent. En ökad kostnad för skattebetalarna motsvarande drygt 330.000 kronor.

Ärendet om att genomföra höjningen behandlades i kommunledningsutskottet för ett par veckor sedan. På onsdag i denna vecka skulle beslutet klubbas i kommunstyrelsen.

Men när kallelsen skickades ut i förra veckan fanns ärendet inte med.

M skulle rösta nej
Kort efter kommunledningsutskottet gick Moderaterna ut med att man skulle rösta nej till höjningen. Bakgrunden? Kommunens ansträngda ekonomi.

– Kommunen går med underskott, verksamheterna har sparbeting på sig och invånarna har precis åkt på en ordentlig skattesmäll. Det är orimligt att vi då sitter och beslutar om att ge oss själva höjda arvoden. På samma sätt som en styrelse i ett börsnoterat företag inte får sin bonus när målen inte nås bör vi också ta konsekvenserna av detta, sa oppositionsrådet Anki Svensson (M) då till Vi i Tyresö och fortsatte:

– Jag sträcker ut en hand till det nya styret i hopp om att vi kan enas om frysta arvoden för i år. Även om det inte är några jättepengar tror jag det skulle ha ett stort signalvärde.

Detta verkar alltså den styrande koalitionen Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ha lyssnat på.

Vill se över arvodena
Till sammanträdet finns nu i stället ett annat förslag rörande arvodena. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) vill att modellen med årsarvode ses över för att bli "mer utjämnande". Som exempel uppges att det skulle kunna beräknas på likartat sätt som timarvoden och då i stället följa höjningen för alla anställda i kommunen.

– Jag är mycket nöjd över att S, L och MP har backat. Sedan kan man alltid ifrågasätta om de på allvar har kommit till insikt eller om det bara handlar om att undvika dålig publicitet. Att de helt plötsligt också vill se över utformningen tyder på det senare. Men absolut inte oss emot, säger Anki Svensson i en kommentar.Publicerat 2019-03-11
Uppdaterat 2019-04-13Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

9 besöker oss just nu