Klart för beslut om ny förskola

Planeringen av en ny förskola i Fårdala är klar och kommer inom kort upp för beslut i kommunstyrelsen. Förskolan är byggd enligt ett nytt koncept som bland annat innebär mindre storlek på barngrupperna.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-04-20

Tyresö växer och inte minst är det många barnfamiljer som flyttar till kommunen. Det ställer krav på att behovet av nya och fler förskoleplatser kan tillgodoses, något kommunen jobbar regelbundet och långsiktigt med.

För att underlätta detta har man tagit fram en typförskola utifrån Skolverkets riktlinjer, vilket Vi i Tyresö tidigare berättat om.

Förutom att möta högt ställda kvalitetskrav och bidra till att minska barngruppernas storlek, ett mål som bland annat Moderaterna har, är typförskolan anpassad till att byggas på olika platser i kommunen och innebär en snabbare plan- och beslutsprocess.

LÄS MER: ​Rekordsmå barngrupper i Tyresös förskolor - lägsta siffran sedan 2009

Den första förskolan som väntas byggas enligt det nya konceptet har precis gått igenom granskning, det sista stadiet innan beslut kan fattas. Förskolan kommer ligga i Fårdala på Akvarievägen och placeras parallellt med Alby Gårdsväg i norr. Enligt planen kommer den ha totalt 12 barngrupper med en storlek på maximalt 12-15 barn. Det är lägre än genomsnittet för såväl Tyresö kommun (16,0), riket (15,9) som Stockholms län (16,2).

– Det känns oerhört bra att framtidens förskolor i Tyresö byggs utifrån tanken om mindre barngrupper och en effektiv arbetsplats som gynnar en effektiv organisation. Det är också positivt att vi kommer kunna ha en snabbare process när vi bygger ut förskolan framöver, har skolkommunalrådet Anki Svensson (M) tidigare kommenterat.

Planen för förskolan på Akvarievägen ska nu upp för antagande i kommunstyrelsen. Publicerat 2018-04-20
Uppdaterat 2018-04-2083 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Barn, elever och föräldrar fortsatt nöjda

Barn och elever trivs generellt bra och föräldrarna är nöjda. Det visar resultaten av den årligen återkommande brukarenkäten som elever och föräldrar deltar i omfattande förskola, grundskola och fritidshem.

Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

14 besöker oss just nu