Kommunen satsar på extra väktarbil

För att stärka tryggheten har kommunen ordnat med en extra väktarbil. – Vi har ökat tempot i trygghetsarbetet och det här är en del i det. Tyresö ska vara en trygg och säker kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-05-15

Tyresö är i grunden en trygg kommun. Över tid har brottsligheten sjunkit, trots växande befolkning, detta enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Men precis som i övriga samhället kommer även här oroande signaler om ökad otrygghet. Det fick den styrande Alliansen att under sensommaren 2017 ta initiativ till att öka kommunens brottsförebyggande arbete, vilket Vi i Tyresö då berättade om.

Man ställde krav på fler och synligare poliser (något man också fick löfte om), ville se fler trygghetskameror på utsatta platser, fler insatser i utemiljön för att det ska bli tryggare att ta sig fram och ta krafttag mot klotter och skadegörelse. Man bestämde också att kommunens vaktbolag ska öka sin bevakning och att krav om detta ska ställas i kommande upphandling, vilken nu pågår.

Kommunen fick gehör om ökad patrullering hos vaktbolaget men har alltså nu ordnat med ytterligare en bil.

– Säkerhetsenheten har beställt en ”egen” bil för att skapa trygghet och möta våra ungdomar. Bilen rullar på fredagar och lördagar under kvälls- och nattetid mellan maj och juli tills upphandlingen är klar, säger säkerhetschef Maj Fagerlund Ingels.

Hur jobbar den här extra väktarbilen?

– Vi får rapporter från bilen varje måndag och väktaren söker upp de platser som vi fått indikation på är ett häng för ungdomar och vuxna. Vi har också direktkontakt med bilen och kan styra om den ifall det skulle finnas skäl för det.

”Vi gör vad vi kan”
Att Tyresö kommun behöver "ta saken i egna händer" är en konsekvens av att polisen länge varit kraftigt underfinansierad. Något som fortsätter, enligt Fredrik Saweståhl (M).

– Massavhopp och salar som ekar tomma på polishögskolan. Sverige har i dag färre poliser än på tio år. Det är ett enormt misslyckande från regeringen och beror på kraftig underfinansiering med dåliga löner och bristande reurser. Trots sina löften i vårbudgeten satsar Stefan Löfven inte tillräckligt för att nå målet om 10 000 fler polisanställda senast år 2024. Enligt Polismyndighetens egna beräkningar kommer det år 2021 att fattas hela 2,5 miljarder kronor med regeringens politik. Det är inte att ta poliskrisen på allvar.

– För Alliansen och Moderaterna har tryggheten högsta prioritet och så länge staten sviker med att se till så polisen blir mer närvarande kommer vi fortsätta göra vad vi kan för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Att Tyresöborna får betala en gång till för något de har rätt till är jag övertygad om att Stefan Löfven kommer få stå till svars för den 9 september, avslutar Saweståhl.Publicerat 2018-05-15
Uppdaterat 2018-05-15Nytt narkotikatillslag i Tyresö

I fredags i förra veckan gjorde polisen en ny raid mot droghandeln i Tyresö – och det med framgång. "En större mängd narkotika togs i beslag, både cannabis och kokain", skriver polisen på Facebook.

9 besöker oss just nu