Kommunen ska ta fram handlingsplan för lekplatser

Tyresö kommun kommer att ta fram en handlingsplan för fler och bättre lekplatser.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-08-30

Tanken med handlingsplanen, lekplatsplanen, är att säkerställa att boende i Tyresö alltid har rimligt avstånd till högkvalitativa lekplatsmiljöer. Den ska se över hur man behöver rusta och utveckla befintliga lekplatser men också var nya kan anläggas.

– Lekplatsplanen ska dels slå fast hur vi strategiskt behöver arbeta med våra lekplatser och fungera som underlag för planering. Men den ska också vara starkt åtgärdsinriktad på trivsamma, roliga och säkra lekplatser. Såväl för befintliga som nya, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Under våren genomfördes en inventering av Tyresös samtliga kommunala lekplatser. Totalt finns det 19 stycken. Resultatet visar att det finns upprustningsbehov och behov av tillgänglighetsanpassning men också att de är ojämnt fördelade över kommunen. Exempelvis är hela Brevikhalvön utan lekplatser. Den här är sånt som den nya handlingsplanen kommer att ta sikte på, menar Saweståhl.

– Genom en lekplatsplan stärker vi Tyresös identitet som en mänsklig, hållbar och grön kommun och visar att vårt ansvarstagande för samhällsbyggnad även inkluderar våra allra yngsta medborgare.Publicerat 2018-08-30
Uppdaterat 2018-08-30

FOTO: Mikael Onegård (Kulparken i Hanviken)Vårdnadshavare fortsatt nöjda

Varje år delas en enkät från kommunen ut till samtliga vårdnadshavare med barn i förskoleålder där de får svara på ett antal frågor kring trygghet, inflytande och samarbete. Resultatet av årets enkät visar inga större förändringar mot föregående år, de flesta vårdnadshavare är nöjda.

10 besöker oss just nu