Kommunen tar fram strategi för minskad ungdomskriminalitet

Tyresö kommun lanserade för en tid sedan ett omfattande trygghetspaket med bland annat ökad polisnärvaro, synligare vaktbolag, kameraövervakning på utsatta platser och förstärkta insatser för att motverka skadegörelse och klotter. Nu ska även en strategi för att minska brottsligheten bland unga tas fram.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-09-29

Uppdraget att ta fram en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet är initierat av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och ska ledas av kommundirektören Bo Renman. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

– Den generella utvecklingen i vår kommun är positiv. Arbetslösheten och bidragsberoendet sjunker och skolresultaten går upp sedan många år. Ungdomars alkoholanvändning minskar enligt den årliga drogenkäten. Parallellt med denna fina utveckling finns en upplevd problematik med ungdomsbrottslighet. Försäljningen av narkotika i vår kommun har tillkommit till tidigare kända problem med alkoholanvändning. Den senaste tidens bilbränder och butiksrån är en påminnelse om att det som idag är enstaka händelser, kan riskera att bli mer frekventa om vi inte agerar i tid för att stävja denna utveckling, säger Saweståhl och fortsätter;

– Kommunens samordning med polisen och det civila samhället är redan idag ambitiöst och aktivt, men händelseutvecklingen kräver nu att vi aktualiserar och breddar detta arbete.

Rekommenderad läsning: Kommunen ökar insatserna för ett tryggare TyresöPublicerat 2017-09-29
Uppdaterat 2017-09-29Succé för e-tjänst vid beslut om SL-kort

Förra året införde kommunen en e-tjänst för ansökan om skolskjuts (dvs SL-kort, taxi och Rakstabuss). I år har man tagit steget längre med automatiska beslut för de elever som ansöker om SL-kort. För den enskilde har det lett till att man får ett omedelbart besked medan kommunen har kunnat minska byråkratin.

Kommunen ökar insatserna för ett tryggare Tyresö

Tyresö kommun stärker trygghetsarbetet med såväl egna åtgärder som att till exempel sätta press på polisen för ökad närvaro och synlighet. Det senare har man också blivit lovade, åtminstone under en period. – Det är bra men vi ger oss inte förrän det är permanentat. Det har Tyresös skattebetalare rätt att kräva, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

11 besöker oss just nu