19 januari 2022

NYHETER

Kommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-05-04

  • |
  • Uppdaterat: 2021-10-14

Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att ta emot anvisade personer med uppehållstillstånd trädde i kraft 2016. Men tillämpningen skiljer sig åt mellan kommunerna. På Lidingö blir nyanlända uppsagda efter två år – när statsbidragen slutar utgå, vilket kammarrätten nyligen slog fast är så långt ansvaret sträcker sig. I Stockholms stad får de fem år på sig att hitta en egen bostad och i Botkyrka får barnfamiljer förstahandskontrakt, visar en genomgång från tidningen Hem & Hyra.

I Tyresö har frågan länge varit omdiskuterad. Här får nyanlända förlängt kontrakt om man inte hittat nytt boende. Något som Moderaterna tidigare reagerat på. I samband med att en integrationsstrategi skulle antas våren 2018 försökte man få med en skrivning om att hyresavtal ska sägas upp efter två år, men blev nedröstade.

LÄS MER: Tyresö låter nyanlända bo kvar – M kritiska​

Vill införa formaliserade riktlinjer
Men några tydliga riktlinjer för hur kommunen hanterar frågorna har inte funnits. Hittills har det bara varit ett arbetssätt efter egen tolkning. Det vill den nya politiska ledningen – Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (med stöd av Vänsterpartiet) – nu ändra på.

I förslaget till riktlinjer görs precis som i dag avsteg från den vanligaste modellen om att ansvaret bara gäller under etableringsfasen. Något som förutom på Lidingö tillämpas i en klar majoritet av kommunerna i Stockholms län.

Haninge-modellen – ska kunna ge förstahandskontrakt
I stället vill man vill ha ett tillägg om att hyreskontrakt kan förlängas efter särskild prövning i socialtjänstlagen. En modell som tillämpas i bland annat Haninge. Förlängning ska kunna göras för ytterligare två år, alltså en total hyrestid om fyra år. I huvudsak ska detta gälla barnfamiljer, men i särskilda fall även ensamstående vuxna. Till detta föreslås också att andrahandskontrakt ska kunna övergå till förstahandskontrakt om alla krav uppfylls, exempelvis inkomst.

Moderaterna slår bakut
Detta har fått Moderaterna att reagera än kraftigare. Under fredagen lade partiet upp ett långt inlägg på Facebook. Man tar upp den ansträngda bostadssituationen i Tyresö och i länet och skriver: ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga och objektiva skäl för annat. Något det här starkt kan ifrågasättas om det finns utrymme för.”

Man fortsätter:

”Förutom att det är orättvist och kränkande för den som blir förbigången i kön menar vi att det skickar fel signal om vad som krävs för att kunna anpassa sig till ett långsiktigt liv i Sverige. Vi kommer nu göra allt för att förslaget inte ska gå igenom och är övertygade om att vi har ett brett folkligt stöd för vår sak.”

Asgari (MP): Varför ska vi vräka?
En som var snabb med att kommentera var ordföranden i ansvarig nämnd, miljöpartisten Ajda Asgari. Hon menar först att Moderaterna lämnar felaktiga uppgifter. Något Socialdemokraternas politiska sekreterare Philip Stewén också hävdar, men i grövre ordalag. Han skriver att Moderaterna väljer att ”ljuga Tyresöborna rakt upp i ansiktet”. Men efter att Moderaterna i en påföljande kommentar påpekat att förslaget är mer långgående än vad lagen kräver backar ändå Asgari och försvarar i stället det hela:

”Varför ska vi vräka barnfamiljer och särskilt utsatta personer, oavsett om de är nyanlända eller födda i landet? Det är viktigt att förstå vilka individer som kommer att innefattas av den eventuella förlängningen av kontrakten, precis som med hanteringen av försökslägenheter så är det här individer som är kopplade till socialtjänstlagen, inte till bosättningslagen.”, skriver hon.

Kritiseras för medveten senfärdighet
I M-inlägget möts Ajda Asgari även av kritik för att hon inte anmält ärendet i god tid innan arbetsmarknads- och socialnämnden skulle behandla det.

Trots att det enligt datering varit färdigt i nästan två veckor så kom det på mail cirka en halvtimme innan sammanträdet startade, enligt ett yttrande från Moderaternas representant Dick Bengtson.

”Det är uppenbart att man vill göra det så svårt som möjligt för Moderaterna och eventuell övrig opposition att agera snabbt, effektivt och samordnat för att kanske kunna sätta stopp.”, skriver Moderaterna.

Ärendet om nya riktlinjer för bostäder till nyanlända ska nu upp för behandling i kommunstyrelsen onsdagen den 8 maj. Beslut fattas sedan av kommunfullmäktige.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information