1 februari 2023

NYHETER

Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit bruten

21 år i följd har Tyresö kommun haft svarta siffror på sista raden i bokslutet. Men den sviten är nu bruten efter ett rött 2018.
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-02-19

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-17
[ANNONS]

2017 var det rejält plus i kassan med hela 84 miljoner kronor. Men för 2018? Minus 24,4 miljoner kronor.

Flera verksamhetsområden har dessutom problem. Endast kultur- och fritidsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar ett positivt resultat. Övriga nämnder redovisar underskott. Socialnämndens underskott är på 33,1 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden har grundskolan ett negativt resultat på 20,8 miljoner kronor. Sammantaget redovisar verksamhetsområdena ett gemensamt resultat som är 64,4 miljoner kronor sämre än budget.

LÄS MER: Freij (M) om kommunens ekonomi: L har minst lika stort ansvar – om inte större

Betydande påverkan på det svaga resultatet har också utvecklingen på det finansiella området haft, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Det handlar om nedskrivningar av värdet för Tyresö Vindkraft AB och den senare försäljningen till Tyresö Bostäder men också på höjda kostnader för pensionsavsättningar, en konsekvens av bland annat högre lärarlöner. Ytterligare en faktor är att tillväxten i skatteintäkterna sjunkit. Efter att ha haft nominella ökningar på mellan 5 och 7 procent de senare åren steg intäkterna endast med 1,7 procent 2018.

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) är bekymrad och menar att läget är allvarligt.

– Resultatet innebär att vi måste intensifiera arbetet med att få kontroll på kostnaderna. Målet ska vara en sund ekonomi i balans, där varje generation betalar för sina egna kostnader. Ur min synvinkel visar resultatet att det var rätt att höja skatten inför 2019. Målsättningen med skattehöjningen var att ge skolan och äldreomsorgen möjlighet att utveckla verksamheterna, och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar genom att arbeta med ständiga förbättringar, säger hon.

LÄS MER: Läsarna: Fel att höja skatten i Tyresö

M: Som att spara och slösa samtidigt
Det är ett resonemang som oppositionsrådet Anki Svensson (M) ställer sig frågande till.

– Jag håller med Anita Mattsson om att läget är allvarligt och att vi måste prioritera och skärpa kostnadskontrollen för att minska kommunens totala kostnadsmassa. Men att höja skatten var inte rätt. På sikt riskerar det bara försvaga skattekraften och skatteunderlaget ytterligare. Att en Tyresöfamilj ska betala ungefär 10.000 kronor mer i skatt än en som bor i Nacka för motsvarande välfärd och service är heller inte försvarbart. Sedan förstår jag verkligen inte receptet med att utöka nämndernas ramar och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar? Översatt är det som att spara och slösa samtidigt.

– Det hade varit annat om man hållit i pengarna som skattehöjningen genererar. Men 45 av 55 miljoner går direkt in i budget som ökade kostnader. Jag skulle inte bli förvånad om vi snart står här igen med samma problem.

Kommunen investerade 2018 för 299 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller till stor del exploateringsområden såsom Norra Tyresö Centrum, Tyresövägen och Kryddvägen.

LÄS MER: M: Prioritera kärnverksamhet – inte en bro för tio miljoner

[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information