Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit bruten

21 år i följd har Tyresö kommun haft svarta siffror på sista raden i bokslutet. Men den sviten är nu bruten efter ett rött 2018.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-02-19

2017 var det rejält plus i kassan med hela 84 miljoner kronor. Men för 2018? Minus 24,4 miljoner kronor.

Flera verksamhetsområden har dessutom problem. Endast kultur- och fritidsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar ett positivt resultat. Övriga nämnder redovisar underskott. Socialnämndens underskott är på 33,1 miljoner kronor och i barn- och utbildningsnämnden har grundskolan ett negativt resultat på 20,8 miljoner kronor. Sammantaget redovisar verksamhetsområdena ett gemensamt resultat som är 64,4 miljoner kronor sämre än budget.

LÄS MER: Freij (M) om kommunens ekonomi: L har minst lika stort ansvar – om inte större

Betydande påverkan på det svaga resultatet har också utvecklingen på det finansiella området haft, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Det handlar om nedskrivningar av värdet för Tyresö Vindkraft AB och den senare försäljningen till Tyresö Bostäder men också på höjda kostnader för pensionsavsättningar, en konsekvens av bland annat högre lärarlöner. Ytterligare en faktor är att tillväxten i skatteintäkterna sjunkit. Efter att ha haft nominella ökningar på mellan 5 och 7 procent de senare åren steg intäkterna endast med 1,7 procent 2018.

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) är bekymrad och menar att läget är allvarligt.

– Resultatet innebär att vi måste intensifiera arbetet med att få kontroll på kostnaderna. Målet ska vara en sund ekonomi i balans, där varje generation betalar för sina egna kostnader. Ur min synvinkel visar resultatet att det var rätt att höja skatten inför 2019. Målsättningen med skattehöjningen var att ge skolan och äldreomsorgen möjlighet att utveckla verksamheterna, och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar genom att arbeta med ständiga förbättringar, säger hon.

LÄS MER: Läsarna: Fel att höja skatten i Tyresö

M: Som att spara och slösa samtidigt
Det är ett resonemang som oppositionsrådet Anki Svensson (M) ställer sig frågande till.

– Jag håller med Anita Mattsson om att läget är allvarligt och att vi måste prioritera och skärpa kostnadskontrollen för att minska kommunens totala kostnadsmassa. Men att höja skatten var inte rätt. På sikt riskerar det bara försvaga skattekraften och skatteunderlaget ytterligare. Att en Tyresöfamilj ska betala ungefär 10.000 kronor mer i skatt än en som bor i Nacka för motsvarande välfärd och service är heller inte försvarbart. Sedan förstår jag verkligen inte receptet med att utöka nämndernas ramar och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar? Översatt är det som att spara och slösa samtidigt. 

– Det hade varit annat om man hållit i pengarna som skattehöjningen genererar. Men 45 av 55 miljoner går direkt in i budget som ökade kostnader. Jag skulle inte bli förvånad om vi snart står här igen med samma problem.

Kommunen investerade 2018 för 299 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller till stor del exploateringsområden såsom Norra Tyresö Centrum, Tyresövägen och Kryddvägen.

LÄS MER: M: Prioritera kärnverksamhet – inte en bro för tio miljonerPublicerat 2019-02-19
Uppdaterat 2019-02-19

FOTO: Mikael OnegårdSkölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

10 besöker oss just nu