Kommunens krav för att förhindra kaos vid Gullmarsplan

Tyresö kommun kräver att Region Stockholm tar till nödvändiga åtgärder för att busstrafiken inte ska bli lidande när Gullmarsplan byggs om.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-04-15

Förra året bestämdes att Gullmarsplan måste förändras. Stationens utformning kommer inte att fungera i framtiden då tunnelbanan byggs ut och Gullmarsplan blir bytespunkt mellan blå, grön och gul linje.

Men det finns också andra problem. Bussterminaldäcket är redan i dag otillräckligt och överbelastat, så även plattformarna med köande människor. I rusningstid råder stor trängsel, framför allt i den södra ändan. Samtidigt visar analyser av resandets utveckling att efterfrågan på bussresor till och från Gullmarsplan väntas öka med cirka 45 procent till år 2030.

Men att bara bygga om en av landets största knutpunkter görs inte i en handvändning. Det väntas ta många år innan arbetet är klart och under tiden kan det bli rejält stökigt.

Sätter i gång redan i år
Förberedelserna för en förbindelse med blå linje påbörjas redan under 2019. En yta motsvarande cirka en fjärdedel av dagens bussterminaldäck kommer då att ge plats för en ny hiss samt fungera som arbetsyta fram till att tunnelbanan är färdig.

I ett remissvar över förändringar i kollektivtrafiken, som ska börja gälla när tidtabell byts i december i år, ställer Tyresö kommun tillsammans med flera andra Södertörnskommuner krav på att resandet inte ska påverkas på ett negativt sätt.

Bland annat vill man att den ianspråktagna ytan kompenseras senast sommaren 2020. Tyresö kommun vill även att en föreslagen busslinje mellan Tyresö centrum – Älvsjö – Telefonplan prioriteras högt av Region Stockholm. Tanken med den nya linjen är att koppla Tyresö till pendeltåget och tunnelbanans röda linje för att förbättra tvärförbindelserna samtidigt som Gullmarsplan avlastas.

Man understryker också vikten av att det tas ordentlig höjd för ett växande Södertörn när stationen byggs om.

 


Kräver fler bussar
Av remissen framgår vidare att kommunen är positiv till Region Stockholms förslag att linje 817, Tyresö kyrka – Raksta, ska trafikeras även under dagtid mellan 09.00-17.00. Något man framhåller som glädjande för boende i Solberga, Raksta och Bergholm. Däremot påtalar man åter problemet med inställd trafik, trängsel och stående passagerare på bussar längs Gudöbroleden och Tyresövägen. Kommunen vill se omedelbara åtgärder och fler turer på C-linjerna till Stockholms city.

“”I desperation har det till och med startat en grupp på Facebook med, i skrivande stund, ca 400 medlemmar som heter ”Vi i Tyresö som busspendlar” och där inlägg om rådande problematik längs sträckan avlöser varandra. Tyresö kommun räknar med att trafikförvaltningen och kollektivtrafikentreprenören tar dessa synpunkter på allvar och gör något åt problemen med stående passagerare omgående och att fler/tätare avgångar för C-linjerna återinförs.””, står det att läsa.

Information om sittplatser
Ett annat förslag till förändringar är att SL:s reseapp ska utvecklas med realtidsinformation om lediga sittplatser på nästkommande buss. Det vill Tyresö och Södertörnskommunerna kompletteras med information även vid busshållplatserna.

”Det vore mycket bra om sittplatsinformationen även fanns på realtidsinformationsskyltarna på busshållplatserna.”Publicerat 2019-04-15
Uppdaterat 2019-04-23Kritik mot uteblivna trafiksatsningar i södra Stockholm

I går presenterade den rödgröna regeringen sitt förslag till infrastrukturplan. Totalt omfattar den 700 miljarder. I Stockholmsregionen märks utbyggd Roslagsbana, Spårväg Syd och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Men den viktiga östliga förbindelsen som skulle ge Stockholm en efterlängtad ringled är struken och Tvärförbindelse Södertörn, den väg som anses helt nödvändig för att nya jättehamnen i Nynäshamn ska fungera och Nynäsvägen få den nödvändiga avlastningen som gör att den planerade tillväxten i Haninge, Huddinge och Tyresö kan fortsätta, är bara finansierad till 50 procent.

18 besöker oss just nu