Kraftig minskning av energiförbrukningen i kommunens lokaler

Sveriges kommuner och landsting presenterade i dag en stor rapport med fokus på energi och klimat. Rapporten visar att Tyresö är en av de kommuner i landet som lyckats bäst med att minska energianvändningen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2015-12-02

Energiförbrukningen i Tyresö kommuns lokaler är i dag 150 kWh per kvadratmeter och år, en minskning med nästan 30 % från fem år tillbaka, enligt SKL-rapporten. Detta medför också en låg årlig energikostnad på 1469 kr/invånare. Som även om den har ökat något är drygt 200 kronor billigare jämfört med genomsnittskommunen.

Även andelen förnybar energi är låg i Tyresö. 99 procent av den energi som kommunen förbrukar är förnybar, en siffra som dock är oförändrad från förra året men som 2009 var endast 64 procent. I rapporten framkommer vidare att 43 procent av kommunens transporter görs av miljöbilar och att energianvändningen i kommunens personbilar och lätta lastbilar uppgår till 65 procent. Genomsnittet för samtliga kommuner är 78 procent.

Kan bli ännu bättre resultat nästa år
Under 2015 infördes samordnade varutransporter i åtta Södertörnskommuner, varav Tyresö är en, vilket beräknas halvera koldioxidutsläppen från varuleveranser till kommunens verksamheter. Koldioxidutsläpp som redan i dag är låga, vilket Vi i Tyresö nyligen berättade om. En annan faktor som inte heller kommer visa sig förrän i nästa undersökning är Tyresös vindkraftverk, som ägs av kommunägda Tyresö Vind AB, och som startade sin vindkraftproduktion i slutet av förra året. Vindkraftverket svarar för en fjärdedel av kommunens och Tyresö Bostäders samlade energibehov och beräknas minska energikostnaderna med drygt fyra miljoner kronor.

- Detta är helt i linje med vår klimatstrategi och vår strävan efter god ekonomisk hushållning. Genom att sänka energikostnaderna kan en större del av skattepengarna gå till våra kärnverksamheter, som förskola, skola och äldreomsorg, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M).
Publicerat 2015-12-02
Uppdaterat 2016-01-15Inga artiklar hittades
8 besöker oss just nu