Kritik mot uteblivna trafiksatsningar i södra Stockholm

I går presenterade den rödgröna regeringen sitt förslag till infrastrukturplan. Totalt omfattar den 700 miljarder. I Stockholmsregionen märks utbyggd Roslagsbana, Spårväg Syd och fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Men den viktiga östliga förbindelsen som skulle ge Stockholm en efterlängtad ringled är struken och Tvärförbindelse Södertörn, den väg som anses helt nödvändig för att nya jättehamnen i Nynäshamn ska fungera och Nynäsvägen få den nödvändiga avlastningen som gör att den planerade tillväxten i Haninge, Huddinge och Tyresö kan fortsätta, är bara finansierad till 50 procent.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-05

– För Tyresös del är det naturligtvis allvarligt att den östliga förbindelsen inte finns med. Trots en klar politisk majoritet för projektet och att alla mätningar visar att en mycket stor majoritet av alla oss som bor i Stockholmsregionen anser att vägen behövs för att ge Stockholm en ringled och avlasta Nynäsvägen och vägarna genom city så sorteras denna satsning bort igen. Det är tråkigt för vår region och påverkar oss i Tyresö negativt då varje avlastning av Nynäsvägen och broarna in till stan är oerhört betydelse, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i en kommentar.

LÄS MER: Stockholmarna vill att Östlig förbindelse byggs (P4 Stockholm)

– På samma sätt är det oroväckande att regeringen bara lägger ut hälften av de pengar som behövs för att bygga Tvärförbindelse Södertörn mellan Nynäsvägen (väg 73) i Haninge till E4/E20 i Huddinge. Den är helt nödvändig för tillväxten på Södertörn och därmed också i Tyresö. Utan den vägen kommer inte nya storhamnen i Nynäshamn att fungera och vi får alldeles för mycket tung och onödig trafik på Nynäsvägen upp till Södra Länken vilket ger negativa effekter för oss som bor i Tyresö. Projektet måste nu gå vidare och vägen påbörjas. Vi får jobba vidare för att säkra resterande finansiering kommande år, fortsätter Fredrik Saweståhl.

Planen innehåller också pengar för att investera i det regionala cykelnätet i Stockholmsregionen och här finns det pengar som går till investeringar i Tyresö och vår närhet. Det regionala cykelstråket förlängs från Flaten via Trollbäcken till Haninge och från Skrubba via Älta till Nacka, vilket på flera sätt kopplar samman cykelmöjligheterna i Tyresö med våra grannkommuner.

– Att det finns pengar för nödvändiga cykelsatsningar är bra. Det kompletterar det arbete som Tyresö redan gör och underlättar för alla nuvarande och framtida cykelpendlare, säger Fredrik Saweståhl.

Utöver det som finns i det nu framlagda förslaget kring infrastrukturplan pågår arbete med att förbättra framkomligheten för stombusstrafiken från Tyresö till Gullmarsplan, Stockholm Central och Solna. Beslut är taget i såväl landstinget som Tyresö och Haninge kommuner om nödvändiga åtgärder och medfinansiering som kommer att korta restiden för busspendlare med cirka 15 minuter från Tyresö till Stockholms Central. I Tyresö genomförs också ett arbete för bättre framkomlighet längs Tyresövägen där flaskhalsar byggs bort och vägen steg för steg kommer att breddas. Diskussioner förs också med Trafikverket om framkomlighetsåtgärder på Gudöbroleden genom Trollbäcken.

LÄS MER: Stor bussatsning ska korta och förenkla resorna mellan Tyresö och Stockholms cityPublicerat 2018-06-05
Uppdaterat 2018-07-23

BILD: TrafikverketSkölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

8 besöker oss just nu