Landstinget gjorde rekordöverskott

Stockholms läns landsting fortsätter att leverera en ekonomi i balans. Bokslutet för 2018 innebar dessutom ett rekordöverskott – 1,9 miljarder kronor mer än budget.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-04-04

Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, har redovisat ett positivt resultat sedan 2007. Det fortsatte man med under 2018. Minst sagt.

Resultatet uppgick till hela 2.171 miljoner kronor före omställningskostnader, i jämförelse med 2.130 miljarder kronor året innan. Det största överskottet i modern tid – 1.909 miljoner kronor mer än budgeterat.

Enligt regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp ger landstingskoncernens samlade resultat förutsättningar för att den planerade utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kan fortsätta.

– Region Stockholm uppvisar ett positivt resultat samtidigt som omfattande förändringar har genomförts. Det visar att Region Stockholm har förmåga att hantera stora förändringar i en komplex organisation. Resultatet är en förutsättning för att Region Stockholm ska klara de stora investeringar som kommer. Det handlar om satsningar inom såväl kollektivtrafik som hälso- och sjukvård och till delar inom ramen för nya uppdrag som Region Stockholm. Det är alltid viktigt att verksamheter håller budget och arbetar med både utveckling och effektivisering på olika sätt. Kommande år blir inga undantag från detta, säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp.

Ökad nöjdhet
I årsredovisningen framgår att 80 procent av SL:s resenärer är nöjda med kollektivtrafiken, vilket överstiger regionens mål och är i linje med föregående år. Det framgår även att det genomfördes 28.676 förlossningar i Stockholms läns landsting och att 93,7 procent fick föda på sitt förstahandsval, vilket är en förbättring från förra årets 93,0 procent.

Finansregionsrådet Irene Svenonius (M) är glad, men vill mer.

– Region Stockholm har bland landets kortaste vårdköer med god tillgänglighet till vård och världens nästbästa kollektivtrafik. Samtidigt får vi inte luta oss tillbaka, utan ständigt eftersträva utveckling av kvalitet, effektivitet och att därmed få ut mer av varje satsad skattekrona, säger hon och fortsätter:

– Mitt fokus kommer att vara fortsatt stabila finanser, sänka kostnadsökningstakten och uppnå god budgethållning i samtliga nämnder och bolag genom bland annat minskade administrativa bördor och mindre detaljstyrning. Under 2018 blev vi 35.000 fler invånare i länet och befolkningsökningen väntas fortsätta i samma takt framöver, samtidigt som konjunkturen mattas av. Att vi fortsatt har ordning i ekonomin framöver är därför prioriterat för att kunna förbättra och bygga ut både sjukvården och kollektivtrafiken de kommande åren.

LÄS MER: 
Ny krisprognos för kommunen: Minus 19 miljoner – efter bara två månader
Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit brutenPublicerat 2019-04-04
Uppdaterat 2019-04-04

FOTO: Oscar Franzén12 besöker oss just nu