Nya siffror för Tyresö: Lika många hushåll i flerbostadshus som i småhus

Tyresö betraktas ofta som en skärgårdskommun där merparten bor i villa eller i radhus men en bättre beskrivning är kanske småstad med en variation av boendeformer? Ny statistik säger nämligen att det nu är lika många hushåll som bor i flerbostadshus som i småhus. Och antalet bostäder i flerbostadshus väntas öka kraftigt redan under 2019.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-04-30

Hur boendet ser ut skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner. I 81 procent av landets 290 kommuner bor mer än hälften av hushållen i småhus. Ändå är andelen hushåll i flerbostadshus större totalt sett.

Det beror på att det främst är befolkningsmässigt stora kommuner som har en övervikt av flerbostadshus. År 2018 bodde drygt 48 procent av hushållen i flerbostadshus och 44 procent i småhus. Övriga bor exempelvis i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende. Detta visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån.

Solna och Gagnef varandras motsatser
Dalsländska Gagnef är den kommun med störst andel småhus, 86,3 procent. Medan Solna är kommunen med störst andel flerbostadshus, 86,6 procent. Solna följs tätt av grannkommunen Sundbyberg på 86,1 procent. Därefter är det ett litet hopp ner till en annan granne i form av Stockholm på 81,5 procent.

Flerbostadshus på frammarsch i Tyresö
I Tyresö har det alltid varit en betydligt större andel av kommuninvånarna som bor i småhus. Men under 2000-talet har förhållandet mellan flerbostadshus och småhus minskat år för år (se tabell längst ner) och 2018 blev hushållen i flerbostadshus för första gången i majoritet. I alla fall om man avser äganderätt för småhus, den vanligaste upplåtelseformen. Räknar man in även småhus med andra ägandeförhållanden, som bostadsrätt och hyresrätt, har småhus fortfarande ett övertag. Men bara med 0,3 procentenheter – 48,5 mot 48,2 procent. Det är alltså i det närmaste dött lopp mellan de två boendeformerna.

Småhus väntas dock bli förbisprunget redan under innevarande år – och det rejält. Vi i Tyresö har tidigare kunnat rapportera att närmare 700 nya bostäder prognostiseras bli inflyttningsklara i Tyresö under 2019. Det är för övrigt den näst högsta tillväxttakten i hela Stockholms län.

Fram till 2035 är kommunens mål att bygga i genomsnitt 300 nya bostäder per år. 
Publicerat 2019-04-30
Uppdaterat 2019-04-30

Förhållande (%) mellan hushåll i småhus och flerbostadshus i Tyresö
Inkl. småhus i bostads- och hyresrätt.


2012: 51,2 – 45,0
2013: 51,1 – 45,4
2014: 50,7 – 46,2
2015: 50,1 – 47,1
2016: 49,4 – 47,7
2017: 49,2 – 47,4
2018: 48,5 – 48,2


Källa: SCBMånga försäljningar av bostadsrätter i Tyresö

Mellan mars och maj såldes 155 bostadsrätter i Tyresö kommun. Det är en relativt hög aktivitet på den lokala bostadsmarknaden sett till de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Oförändrade småhuspriser

Enligt färsk statistik från SCB var småhuspriserna i landet så gott som oförändrade den senaste tremånadersperioden, november 2018 – januari 2019.

11 besöker oss just nu