3 december 2020

NYHETER

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).
image
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-06-11

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-15

Det är budgettider i Tyresö. På torsdag ska budgeten för 2020 klubbas i vad som troligen blir en sen historia. Först framåt midnatt väntas allt vara klart. Kanske senare än så.

I partiernas förslag märks många likheter. Samtliga är ense om att det ekonomiska läget gör att kommunens kostnader måste minska. Det handlar framför allt om att skära i överflödig central administration. Men också att få en effektivare användning av lokaler, minska behovet av inhyrd personal och konsulter och ta hem dyra externa placeringar. Längst går Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De vill spara in drygt 56 miljoner kronor mer än minoritetsstyret Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Något som också innebär att man har råd att sänka skatten till vad den var innan höjningen den 1 januari. Från 19,95 till 19,50 per skattekrona.

– Redan från i år gör Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömningen att skatteunderlaget kommer dämpas, samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar i takt med de demografiska utmaningarna. Det fordrar skarpa reformer och skatter som stimulerar jobb och tillväxt inte det omvända, säger det moderata oppositionsrådet Anki Svensson som menar att skattehöjningen var oansvarig.

Ni föreslår ett riktigt stålbad?

– Så kan man uttrycka det. Enligt jämförelser med andra kommuner i länet har vi avsevärt mycket högre kostnader. Vi skär hårt för att komma i balans och ge Tyresöborna valuta för varje skattekrona. Däremot rör vi inte kärnverksamhet, vilket har varit en viktig utgångspunkt i vårt arbete. Här har vi i stället skapat utrymme för att göra ett par offensiva satsningar. Exempelvis tillför vi skolan tio miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten och fyra miljoner kronor för att höja tempot i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ni vill också ha ett anställnings- och köpstopp?

– Det är en direkt konsekvens av att det nya styret redan lyckats skapa ett budgetunderskott på tiotals miljoner kronor. Till situationen ljusnat måste vi få kontroll på kostnaderna och då är det anställnings- och köpstopp som gäller.

LÄS MER: Ny krisprognos för kommunen: Minus 19 miljoner – efter bara två månader

Och byggtakten ska sänkas?

– Ja, vi har gjort läxan och lyssnat på Tyresöborna. Att dra i bromsen handlar om att begränsa exploateringen och värna vår vackra skärgårdskommun, kommundelarnas olikheter och särart. Men det är också viktigt för att klara högt satta miljö- och hållbarhetsmål, förbättra i stället för att försämra trafiksituationen samt hålla nere investeringsbehovet så att låneskulden inte skenar, och därmed räntekostnaderna.

Fortsatt nej till höjda politikerarvoden
En stridsfråga tidigare i år var om politikerna skulle få höjda arvoden. Moderaterna motsatte sig detta starkt och fick till slut sin vilja igenom, vilket Vi i Tyresö då uppmärksammade. Den linjen fortsätter man nu med.

– Inget har ändrats. Att höja våra egna arvoden i det här läget vore tjänstefel. Från vår sida är det tvärnej, konstaterar Svensson och fortsätter:

– Utöver detta vill vi även renodla den politiska verksamheten för att den ska bli effektivare och billigare. Vi föreslår att frågorna i det nya hållbarhetsutskottet flyttas över till stadsbyggnadsutskottet. Totalt spar vi in cirka 1,8 miljoner kronor på politiken.

SD: Låt flyktingarna bo i husvagnar
Till skillnad från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill också Sverigedemokraterna minska de politiska kostnaderna. Men då genom att minska partistöden. Partiet föreslår en neddragning motsvarande tio procent, något som skulle innebära en besparing på 345.000 kronor.

I Sverigedemokraternas förslag till kommunplan och budget finns även andra förslag som utmärker sig. Partiet vill bland annat införa en neutral klädpolicy för kommunanställda. Politiska och religiösa symboler ska förbjudas så att alla medborgare “bemöts på ett neutralt vis”. Ett slags mångkulturellt bokslut där invandringens kostnader bokförs separat är ett annat förslag som sticker ut, liksom att man vill ha fler skyddsrum i Tyresö.

Det gör för övrigt också förslaget om att man vill att de modulbostäder för nyanlända personer som i dag finns på olika platser i kommunen helt ska försvinna. Men det betyder inte att man blivit välvilligt inställda till att flyktingar i stället ska få bo i lägenheter som Tyresö Bostäder upplåter. Tvärtom.

”Lägenheterna skall prioriteras till befintliga Tyresöbor och därefter svenska medborgare som stått i särskild kö om det finns några lägenheter över.”, skriver Sverigedemokraterna som förordar att flyktingarna ska bo i husvagnar, enligt den så kallade Staffanstorps-modellen.

Men förslaget läggs under vissa förutsättningar.

”Placeringen av dessa bostäder bör undersökas, då de inte ska påverka den naturliga skönheten i Tyresö, ej heller att det ska bli för många människor inom samma område då dagis, sjukvård och andra nödvändigheter riskerar att överbelastas.”, fortsätter man.

Huvudförslaget är oförändrad skatt
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet föreslår oförändrad skatt. Koalitionen som kallar sig Tillsammans för Tyresö har dock varit tydliga med att man har som ambition att sänka skatten under innevarande mandatperiod. Något kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom (L) upprepar i ett pressmeddelande.

– När vi har fått kontroll på kostnaderna måste vi skapa utrymme i ekonomin för både prioriterade satsningar inom skola och omsorg, samt den skattesänkning vi successivt avser att göra, säger han.

Även Vänsterpartiet föreslår oförändrad skatt.

Förslagen i sin helhet:
S, L, MP
M, C, KD
SD
V

På Facebook uppmärksammar och presenterar partierna sina budgetförslag:

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information