Många på plats när nya Strandbadet invigdes

Under tisdagen invigdes det nya och förbättrade Strandbadet i Tyresö Strand. Ett hundratal personer hade letat sig ner till badplatsen för att ta del av ceremonin. Av dessa fanns det även en och annan premiärbadare som trotsade det mulna vädret. – Doppar man tårna så går det bra sen, sa badaren Ida Antonsson efteråt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-06-21

Strandbadet har varit avstängt sedan sommaren 2014. Dels på grund av bottendukens dåliga skick men framför allt för att man har velat flytta badet längre bort från båtklubbens verksamhet. Under flera år har sand från badet strömmat in på båtklubbens område och ställt till stora problem, vilket har kostat mycket pengar för kommunen att åtgärda. I september förra året togs därför det första spadtaget för en omvandling av området.

Förutom den nya badplatsen och en ny hamn med plats för betydligt fler båtar än tidigare innefattar satsningen också en lekplats samt en brygga på spänger som löper 25-30 meter ut från sandstranden. Det är man nu i land med och på tisdagen skedde det officiella öppnandet av den nya badplatsen, med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) som bandklippare.


– Det är oerhört glädjande att både badplatsen och den nya båthamnen nu är klart att tas i bruk. Det är inte bara ett lyft för Tyresö Strand utan det stärker också Tyresös identitet som skärgårdskommun. Extra nöjd är jag med att vi kan genomföra satsningen utan att använda en enda skattekrona, säger Fredrik Saweståhl och berättar att finansering sker genom exploateringsintäkter från försäljningen av Strandängarna.

Mer på gång
På sikt kommer även en servicebyggnad med toaletter, omklädningsrum och eventuellt en restaurang att etableras, och detta på udden mellan den tidigare och den nya badplatsen.

– Det är viktigt att vi kan få till nya och praktiska faciliteter så att vi underlättar för de som badar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M), som assisterade Saweståhl vid bandklippningen och även han höll tal.

Dick Bengtson tror att en restaurang skulle bli pricken över i:et. Det skulle ytterligare bidra till områdets prägel som en havsnära mötesplats för umgänge och rekreation, menar han.

– I dag såg jag de första ritningarna på den tilltänkta sjökrogen och jag är övertygad om att det kommer bli bra. Utformningen är småskalig med tydlig skärgårdskaraktär. Med trädäck mot klipporna harmoniserar byggnaden fint med bryggorna och omgivningen. Förhoppningsvis blir det ett välbesökt ställe året runt. Läget och utsikten är oslagbar, fortsätter Bengtson.

Premiärbadade på invigningsdagen gjorde bland annat socialnämndens ordförande Andreas Jonsson och förste vice ordförande i kommunfullmäktige Ida Antonsson, båda moderater.

 Publicerat 2016-06-21
Uppdaterat 2016-08-04

För den nya badplatsen har cirka 7.500 kubikmeter vass, lera och dy på en yta av närmare 10.000 kvadratmeter muddrats och grävts bort, varefter drygt 5.000 kubikmeter sand lagts ut. Vid sidan om 350 meter båtbryggor har kommunen också låtit bygga en 150 meter lång pir för allmänheten. Allt trävirke som använts håller högsta miljöklass.Foto: Mikael Onegård
Video: Robert Skölin9 besöker oss just nu